Täckning

En förutsättning för att du ska kunna ringa med din mobiltelefon eller använda ditt mobila bredband är att det finns täckning på den plats där du befinner dig. Täckningen på den platsen påverkar hastigheten och funktionen. Därför är det viktigt att du tar reda på hur täckningen är på de platser/orter där du främst avser att ringa eller surfa. Täckningen kan även skilja sig åt mellan olika operatörer.

 

Skillnader i täckning

Även om du har täckning för att ringa samtal med din mobiltelefon kan det vara så att täckningen inte är tillräcklig för att du ska få en bra uppkoppling med mobilt bredband eftersom datatjänster normalt kräver högre signalstyrka än taltjänster. Tänk också på att vilken hårdvara du använder, exempelvis din mobiltelefon, kan ha betydelse för möjligheten att ringa och surfa.

Om du inte hittar en leverantör för fasta tjänster eller har täckning för mobilt bredband och telefoni, kan du ha möjlighet att få hjälp via Post- och telestyrelsen som har mer information om grundläggande telefoni och internetuppkoppling.

Kontrollera täckning innan avtal

Det allra bästa sättet att kontrollera täckningen är att testa på de platser där det är viktigast för dig att ha täckning innan du ingår ett bindande avtal. Du kan köpa ett förbetalt kontantkort eller be att få prova på någon bekants mobila abonnemang. Du kan även höra om operatören erbjuder en testperiod. Kontrollera då noga villkoren för erbjudandet.

  • Tänk på! Fråga operatören vad som gäller om det visar sig att täckningen är dålig på de platser där du främst avser att använda tjänsten.

Täckningskartor

Ta också själv reda på om operatörens täckningskarta visar täckning på de platser du vill använda tjänsten. Tänk på att täckningen kan se olika ut även inom ett ganska litet område och att det finns platser med så kallad radioskugga. Det innebär att det finns platser som saknar täckning även om det i övrigt finns täckning i ett område. En täckningskarta kan därför inte ses som en garanti för täckning överallt inom markerat område.

Om du klickar på respektive operatör nedan, kommer du direkt till kartan:

TeliaTelenorTreTele2.

Kontrollera villkor och information noggrant

Läs noggrant igenom avtalet för att se vilka löften och reservationer som görs om täckningen. I anslutning till täckningskartan och/eller avtalet finns ofta information om att täckningen kan variera och att det finns områden med så kallad radioskugga.

Få löften skriftligt eller inspelade

Även om en säljare muntligen lovat dig täckning på en speciell plats, till exempel där du bor, kan det bli svårt för dig att bevisa det om det uppstår en tvist. Det bästa är därför om du får löftet skriftligt eller att det spelas in när du ingår avtal via telefon. Om du kan visa att du har fått ett löfte om täckning och den inte motsvarar vad du har blivit lovad kan tjänsten anses felaktig.

  • Observera! Från och med den 1 september 2018 gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. 

Förbättrad täckning inomhus

Täckningen inomhus kan variera mycket, exempelvis beroende på väggarnas tjocklek och var i huset du befinner dig. Prova därför att ringa eller surfa på olika platser för att hitta den bästa täckningen. Bäst brukar det ofta vara i närheten av fönster.

Det finns flera sätt att själv skapa bättre inomhustäckning. Ett vanligt sätt är att använda olika typer av antennlösningar för att få bättre mottagning – allt från en enkel bordsantenn inomhus till en riktantenn på taket till bostaden. En wifi-router kopplad till mobilnätet, eventuellt med någon typ av extra antenn, kan ge bättre möjligheter att surfa med mobil, dator eller surfplatta i hela bostaden.

Förstärkare till mobilnätet, så kallade repeatrar, är en annan lösning. Repeatrar kräver dock medgivande från operatören för att få användas eftersom utrustningen kan orsaka allvarliga störningar på mobilnätet.

På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om inomhustäckning och hur du kan förbättra mottagningen där du bor.

Mer information

Här hittar du rättsfall som handlar om täckning.