Operatörslås

Om du inte kan använda din produkt med din nya operatör kan det bero på att den är operatörslåst till din tidigare operatör. Denne ska låsa upp eventuellt operatörslås utan kostnad direkt efter bindningstidens slut om du begär det (om avtalet är tecknat efter den 1 maj 2014).

Operatörslåst mobiltelefon, tv-box eller modem

Din tidigare operatör kan ha låst till exempel din mobiltelefon till att endast fungera ihop med sim-kort från samma operatör. Byter du till en ny operatör fungerar därför inte den nya operatörens sim-kort i din telefon. Kontrollera avtalet för att se vad som gäller kring upplåsning av mobiltelefonen under och efter bindningstiden samt eventuell kostnad för detta.

Kostnad

För avtal om abonnemang med bindningstid i kombination med tillhörande utrustning (exempelvis mobiltelefon, bredbandsrouter eller digital-tv-box) ska operatören vid bindningstidens slut omedelbart och tydligt informera dig om möjligheten att få operatörslåset borttaget kostnadsfritt samt låsa upp det om du begär det.

Ett operatörslås ska tas bort senast vid betalningen av kompensationen för aktuell hårdvara om avtalet sägs upp eller hävs i förtid t ex på grund av fel eller leveransförsening.

Operatören har dock inte en skyldighet att kostnadsfritt låsa upp din utrustning om:

  • avtalet har ingåtts före den 1 maj 2014
  • du har bindningstid kvar
  • syftet med operatörslåset är ett annat än att begränsa att du använder utrustningen för att nyttja andra leverantörs tjänster, till exempel anpassningar för att utrustningen ska kunna användas med operatörens tjänster eller av säkerhetsskäl.