Larm & nödsamtal

Det finns möjlighet att ha larm kopplat både till en fast telefon och till mobiltelefon. Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

 

Larm

Trygghetslarm är en tjänst för personer som behöver kontakta personal för att omedelbar hjälp eller omsorg i hemmet.

Trygghetslarm fås genom ett särskilt biståndsbeslut från kommunen. Det finns olika typer av trygghetslarm och larmen kan fungera lite olika. Det är kommunen som väljer vilket larm de erbjuder. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Om du har ett trygghetslarm eller bostadslarm kopplat till din fasta telefon och planerar att byta till IP-baserad telefoni eller mobil hemtelefoni bör du kontrollera om trygghetslarmet eller bostadslarmet fungerar med operatörens telefonitjänst. Kontakta både din operatör och den som tillhandahåller larmet för fullständig information.

Nödsamtal

Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

Din operatör är skyldig att se till att du kan ringa nödsamtal. Observera dock att med så kallad internettelefoni kan du inte alltid ringa nödsamtal.

Om nödsamtalet rings från en mobiltelefon vidarebefordras positioneringsinformation för telefonen. Informationen är dock inte exakt och kan skilja på flera kilometer beroende på vilken mast som mobilen kopplar upp sig emot. Om du har flyttbar IP-telefoni (så kallad nomadisk) kan larmcentralen i vissa fall inte se var du befinner dig geografiskt. Om du befinner dig i ett nödläge är det därför viktigt att du uppger var du befinner dig.

2G och 3G-näten stängs ner. Vad innebär det?

2G-nätet kommer att stängas ner mellan 2025-2027 medan 3G-nätet redan börjat läggas ned och har slutdatum 2025. Även i utlandet sker detta teknikskifte vilket innebär att det inte är säkert att mobilen fungerar om man åker utomlands, i alla fall inte äldre modeller, som bara stödjer 2G och/eller 3G.

Stängningen innebär att all tal- och datakommunikation via 2G och 3G-näten kommer att upphöra vilket betyder att enheter som endast fungerar med den tekniken inte kommer att fungera alls för samtal, sms och surfning, inte ens nödsamtal.

 

Ny teknik som 4G och 5G innebär högre hastigheter och stabilare uppkoppling än 2G och 3G. De moderna näten är också säkrare och mer robusta och medför bättre talkvalitet. För att kunna erbjuda nya tjänster över 4G och 5G behövs mer frekvensutrymme. Släckningen av 2G och 3G frigör utrymme för de nyare teknikerna. Modernare teknik kan också bidra till ett mer klimatsmart samhälle då de nya näten är upp till fem gånger mer energieffektiva än de äldre.

Som konsument behöver du kontrollera att din mobil och annan utrustning som router och larm går att använda i 4G eller 5G-näten. Har du en äldre mobil eller router så finns det en risk att den kommer att sluta fungera. Sök på nätet eller i manualen om du har den kvar och leta efter exempelvis GSM, 2G, 3G, 4G (alternativt LTE) och 5G. Finns endast GSM, 2G och/eller 3G så klarar utrustningen sannolikt inte de nya näten.

Det är också bra om du kontrollerar dina abonnemang genom att kontakta din operatör. Samtliga fyra stora operatörers abonnemang ska vara uppgraderade för att klara 4G/5G. Operatörerna har i de flesta fall bra tips om hur du kontrollerar ditt abonnemang och tips om du t ex behöver fabriksåterställa för att allt ska fungera.

Om man ska köpa ny elektronisk utrustning som kommunicerar via mobilnätet är det viktigt att undersöka om det finns stöd för 4G/5G. Titta i beskrivningen av utrustningen. Står det endast GSM, 3G eller 2G så är risken stor att den inte fungerar med de nya näten. Om ett företag säljer varor som saknar stöd för 4G/5G utan att informera tydligt om det är varan enligt Konsumentverkets bedömning felaktig. Då ska du reklamera felet och företaget är skyldigt att komma till rätta med problemet.

Tips:

  • Kontrollera att din utrustning, som mobil, router eller annat, har stöd för 4G/5G
  • Om stöd saknas, undersök om utrustningen kan uppgraderas eller om du behöver köpa ny.
  • Undersök om dina abonnemang och SIM-kort har stöd för 4G/5G. Alla stora operatörers abonnemang ska klara 4G/5G.
  • Om du ska köpa ny utrustning var noga med att kontrollera att den har stöd för 4G/5G.
  • Om utrustningen saknar stöd för 4G/5G och du inte har fått information om det, reklamera hos företaget.

Mer information:

Post- och Telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag att följa avvecklingen av 2G- och 3G-näten samt vilka informationsinsatser som genomförs med anledning av avvecklingen. Information om avvecklingen finns även på bytnät.nu som är en webbplats som drivs av branschorganisationen TechSverige. Det finns också information hos mobiloperatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre