Larm & nödsamtal

Det finns möjlighet att ha larm kopplat både till en fast telefon och till mobiltelefon. Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

 

Larm

Trygghetslarm är en tjänst för personer som behöver kontakta personal för att omedelbar hjälp eller omsorg i hemmet.

Trygghetslarm fås genom ett särskilt biståndsbeslut från kommunen. Det finns olika typer av trygghetslarm och larmen kan fungera lite olika. Det är kommunen som väljer vilket larm de erbjuder. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Om du har ett trygghetslarm eller bostadslarm kopplat till din fasta telefon och planerar att byta till IP-baserad telefoni eller mobil hemtelefoni bör du kontrollera om trygghetslarmet eller bostadslarmet fungerar med operatörens telefonitjänst. Kontakta både din operatör och den som tillhandahåller larmet för fullständig information.

Nödsamtal

Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

Din operatör är skyldig att se till att du kan ringa nödsamtal. Observera dock att med så kallad internettelefoni kan du inte alltid ringa nödsamtal.

Om nödsamtalet rings från en mobiltelefon vidarebefordras positioneringsinformation för telefonen. Informationen är dock inte exakt och kan skilja på flera kilometer beroende på vilken mast som mobilen kopplar upp sig emot. Om du har flyttbar IP-telefoni (så kallad nomadisk) kan larmcentralen i vissa fall inte se var du befinner dig geografiskt. Om du befinner dig i ett nödläge är det därför viktigt att du uppger var du befinner dig.