Hastighet

Vilken hastighet du behöver beror på hur du vill använda internet. Om du bara ska surfa och skicka e-post räcker det vanligen med de lägre hastigheterna som operatören erbjuder. Om du ska använda tjänster som kräver mycket kapacitet, exempelvis ladda ner musik och film, titta på webb-tv, lyssna på webb-radio och spela online-spel, kräver detta att du väljer en högre hastighet på ditt bredband. Om du har flera datorer i hushållet som samtidigt kommer att vara uppkopplade rekommenderas också en högre hastighet.

 

Vad ska anges i ditt avtal om hastigheten?

Operatören bör informera om vilken hastighet som realistiskt kan levereras. Kraven på vilken information som ska finnas i avtalet ser olika ut beroende på om du har ett avtal om fast bredband eller mobilt bredband.

Avtal om fast bredband

För fast bredband ska ditt avtal innehålla en tydlig och begriplig förklaring av den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten. Med normalt tillgängliga hastighet avses den hastighet som du kan förvänta dig att tjänsten oftast har när du ansluter dig.

 • Viktigt om Wi-Fi för fast bredband

När du ingår avtal om fast bredband är det viktigt att känna till att den hastighet som avtalas normalt är den hastighet som du får om din dator är direkt ansluten med nätverkskabel. Om du väljer att använda en trådlös router och surfa via Wi-Fi kan din hastighet bli lägre än hastigheten enligt avtalet och ofta garanterar inte operatören hastigheten när du surfar trådlöst.

Avtal om mobila bredbandstjänster

För mobilt bredband ska avtalet innehålla en tydlig och begriplig förklaring av den uppskattade maximala och annonserade nedladdnings- och uppladdningshastigheten.

Upplever du att din bredbandshastighet är dålig?

Börja med att kolla dina avtalsvillkor

Ditt avtal bör innehålla information om vilka rättigheter du har vid kontinuerliga eller regelbundet återkommande skillnader mellan avtalad och faktiskt prestanda avseende bredbandshastigheten.

Mät din hastighet

Om du vill mäta kapaciteten på din bredbandsanslutning kan du använda testverktyget Bredbandskollen. Testet drivs av IIS (tidigare .SE), Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Har du mätt och resultatet inte motsvarar avtalet?

Om du anser att det mätresultat du får av din hastighet inte lever upp till den hastighet du borde ha utifrån ditt avtal eller löften inför avtalet, ska du i första hand se om det finns några åtgärder du kan vidta gällande din egen utrustning. Gå igenom den åtgärdsguide som finns på Bredbandskollen och mät sedan igen. 

Skicka ett klagomål till operatören

Om du efter detta fortfarande anser att mätresultatet är dåligt bör du spara mätresultat från tre olika mättillfällen vid olika tider på dygnet, gärna fördelat på helg och vardag. Du bör sedan skicka ett klagomål till operatören. Om din hastighet avviker från vad som är avtalat eller utlovat kan tjänsten ses som felaktig och du kan då ha flera rättigheter som konsument.

Mer information

Här hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden om problem med fast bredbandsuppkoppling, mobil bredbandsuppkoppling samt trådlös uppkoppling, Wi-Fi.

Faktorer som påverkar hastigheten

Din hastighet kan påverkas av många olika faktorer, nedan listar vi några exempel:

 • Täckning (gäller mobilt bredband)
 • Den fysiska miljön såsom väggars tjocklek och material (trådlös överföring)
 • Placeringen av din router
 • Hur många som surfar samtidigt hemma eller i området (därför kan du ha olika hastighet vid olika tider på dygnet vid samma plats)
 • Kapaciteten på din utrustning, exempelvis din router, dator, surfplatta eller mobil samt placeringen av denna
 • Installerad mjukvara (exempelvis brandvägg)
 • Annan utrustning som stör (exempelvis trasig kabel från modem till datorn eller andra datorer kopplade till samma nätverk)
 • Virus på din dator
 • Hur hårt belastad av trafik den webbplats som du besöker är
 • Avståndet mellan ditt hem och telestationen (gäller för bredband via telefonjacket, ADSL)