Nummer med högre pris

Nedan beskrivs några typer av nummer som ofta har ett högre pris än vanliga samtal. Tänk på att samtal till dessa nummer vanligen kostar extra även om du har ett abonnemang där fria samtal ingår.

Nummerupplysning

Det finns flera olika nummerupplysningsföretag (kallas även abonnentupplysningsföretag). Det förekommer också att operatörerna har egna tjänster för nummerupplysning. Prissättningen är inte reglerad och därför kan kostnaden för att ringa dessa samtal variera. Samtal till nummerupplysningen kan kosta betydligt mer än ett vanligt samtal.

Betalteletjänster

Tjänster som nås via nummer som börjar på 0900-, 0939- eller 0944- kallas betalteletjänster eller 900-tjänster. Numren används för betalning av olika produkter och tjänster. Det kan till exempel handla om annonser på internet, chatt-tjänster eller spel. Debiteringen är antingen löpande utifrån samtalstid eller pris per samtal.

Nummer som börjar på 099- är så kallade massanropstjänster som vanligen används vid exempelvis omröstningar eller tävlingar i samband med tv-program. Tjänster i 099-serien har alltid ett pris per samtal. 

Betalteletjänster kan även förmedlas via sms. Vanligen används då femsiffriga kortnummer som 72 XXX.

På fakturan från din operatör benämns betalteletjänster ofta som innehållstjänster, eller förmedlade tjänster.

Har du frågor om betalteletjänster har vi en speciell webbplats för detta. Där kan du läsa mer om vanliga frågor och göra en anmälan till oss. Observera att vi inte ger någon telefonrådgivning om dessa tjänster, enbart via webbformuläret.

 

077-nummer

077-nummer kallas samtal med delad kostnad då både den som ringer och den som tar emot samtalet betalar en samtalskostnad. Du betalar normalt en öppningsavgift och därefter en minutkostnad. Bägge dessa kostnader kan variera mellan olika operatörer. Kontrollera med din operatör vad det kostar att ringa 077-nummer.

Om den du ringer till har ett 077-nummer och du väntar i kö betalar du medan du väntar. Det är respektive myndighet eller företag som väljer om de vill låta sina kunder ringa avgiftsfritt via frisamtalsnummer (börjar på 020 eller 0200) eller om kunden ska betala för att ringa, som är fallet med 077-nummer. Eventuella klagomål framförs till respektive myndighet eller företag. Det gäller även om du har synpunkter på deras information om samtalskostnaden.

Enligt Avtalsvillkorslagen är det oskäligt att hänvisa konsumenter till ett nummer med förhöjd taxa för att nå kundtjänst. Som exempel på nummer med förhöjd taxa nämns de som börjar på 0900, 0939, 0944 eller 099 (betalteletjänster). Nummer som börjar på 077 nämns däremot inte som nummer med förhöjd taxa.