Om verksamheten

Fr o m 1 januari 2022 ingår rådgivning om betalteletjänster i Telekområdgivarnas uppdrag.

Om oss

Ditt avtal via telefonen kan vara ogiltigt, så här fungerar reglerna

Avtal du ingått via telefon behöver inte vara giltiga. Läs om vad som gäller när du tecknar ett avtal över telefonen och vad som är bra att tänka på.

Ditt avtal via telefonen kan vara ogiltigt, så här fungerar reglerna