Om verksamheten

Fr o m 1 januari 2022 ingår rådgivning om betalteletjänster i Telekområdgivarnas uppdrag.

Om oss

Telekområdgivarna + Etiska rådet för betalteletjänster = sant!

Den 1 januari 2022 slogs Etiska rådet för betalteletjänster (ERB) ihop med Telekområdgivarna. Nu är det alltså en enda väg in för hela telekomområdet vilket vi är väldigt glada för och ser som ett en stor fördel som kommer att underlätta för konsumenterna.

Telekområdgivarna + Etiska rådet för betalteletjänster = sant!