Om verksamheten

Fr o m 1 januari 2022 ingår rådgivning om betalteletjänster i Telekområdgivarnas uppdrag.

Om oss

Nio månader med klagomål på betalteletjänster hos Telekområdgivarna

Telekområdgivarna utökade den 1 januari 2022 sin verksamhet till att även hantera ärenden som rör betalteletjänster - förmedlade tjänster som debiteras på telefonräkningen, till exempel prenumerationer på spel och olika typer av sms-tjänster.

Nio månader med klagomål på betalteletjänster hos Telekområdgivarna