Om verksamheten

Fr o m 1 januari 2022 ingår rådgivning om betalteletjänster i Telekområdgivarnas uppdrag.

Om oss

Nya regler förbjuder anonyma kontantkort

Nya regler gäller för kontantkort till mobiltelefon och mobilt bredband

Nya regler förbjuder anonyma kontantkort