Appköp gjorda med konto- eller kreditkort

Mitt minderåriga barn har köpt digitala produkter via en applikation (”app”) med mitt kontokort utan min tillåtelse, vad gör jag?

Applikationer, appar, eller köp inuti appar (så kallade ”in-app-köp”), som betalas med konto- eller kreditkort är inte betalteletjänster och faller utanför Telekområdgivarnas uppdrag. Vi kan därför inte hjälpa dig kontakta företaget eller företagen ifråga. Tjänster köpta via GooglePlay och Microsoft ligger utanför vårt mandat att hantera och de måste du bestrida direkt hos dessa företag. 

För rådgivning om hur du kan bestrida fakturan kan du kontakta Hallå Konsument. Många kommuner erbjuder också konsumentvägledning där du som konsument kan få råd och stöd i olika frågor.

Om det uppstår en tvist kan du undersöka möjligheten att få denna avgjord i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som erbjuder kostnadsfri juridisk prövning av tvister mellan konsumenter och företag. 

Konsumentverket har tillsammans med övriga EU-länder och EU-kommissionen deltagit i ett arbete för att försöka komma till rätta med konsumentproblemen kring köp inuti appar. Mer information om arbetet finns att läsa i Konsumentverkets nyhetsarkiv.