Information om spärrtjänster

Kan man spärra sitt telefonnummer mot att använda betalteletjänster?

Alla operatörer är skyldiga att erbjuda sina abonnenter kostnadsfria spärrar mot betalteletjänster. Spärrarna ska finnas både mot betalsamtal och mot betalsms och går att ha både på fasta och mobila telefonabonnemang.

Mer information om spärrar mot betalteletjänster och andra spärrtjänster som operatörerna ska tillhandahålla finner du på Post- och telestyrelsens (PTS) webbplats

För att lägga in en spärr på ditt abonnemang kontaktar du din operatör. Notera att vissa operatörer kan ha olika spärrar för betalsamtal, respektive betalsms.