Förmedlade tjänster

På fakturan från min operatör står det att jag köpt förmedlade tjänster från ett företag jag aldrig hört talas om. Vad beror det på?

Betalteletjänster är tjänster som debiteras via telefonräkningen från operatören men som utförs av ett annat företag. När operatören tar betalt för en förmedlad tjänst går den vanliga samtals- eller sms-kostnaden till operatören, medan kostnaden för själva tjänsten går till det företag som står för den förmedlade tjänsten, den så kallade tjänsteleverantören. Det är ofta flera olika företag inblandade i förmedlingen av en betalteletjänst.

När man exempelvis köper spelkrediter till ett internetspel via sms är vanligtvis tre företag inblandade: spelföretaget, som genom sms-köpet tar betalt för spelkrediterna, ett företag som sköter tekniken bakom själva sms-betalningen och operatören som tar betalt för att skicka sms:en. De företag som sköter tekniken kallas för tjänsteleverantörer. Ett exempel på ett sådant företag är Boku. De företag som står för själva innehållet i tjänsten, till exempel företag som säljer spel eller ringsignaler till mobilen, kallas för innehållsleverantörer.

Om du har köpt spelkrediter via sms står förhoppningsvis spelföretagets namn på fakturan från din operatör, så att du förstår att den förmedlade tjänsten är ett köp av spelkrediter via sms. Ibland står inte innehållsleverantörens namn på fakturan, utan namnet på tjänsteleverantören. Det kan naturligtvis vara förvirrande att du har beställt något från ett företag, men det står ett annat företags namn på fakturan.

Om du inte känner igen företaget på fakturan kan det vara bra att fundera på om du beställt något via sms eller på annat sätt den senaste tiden. Det kan också vara bra att kontakta din operatör och fråga om de har någon mer information om vilket eller vilka företag det är som har debiterat dig. Prova också att kontakta det företag som står på fakturan, kontaktuppgifter ska finnas på fakturan. 

Om du fortfarande inte vet varför du blivit debiterad för tjänsten kan du göra en anmälan till oss.