Megacall eller massanrop

Jag har blivit debiterad för väldigt många samtal under kort tid till ett 099-nummer. Hur kan det vara möjligt att ringa så många samtal på så kort tid?

Massanrop är en tjänst som är framtagen för att man ska kunna hantera en stor mängd samtal till samma nummer under kort tid. Den används bl a vid omröstningar, exempelvis i Melodifestivalen, eller i olika typer av tävlingar. Rent tekniskt ska tjänsten fungera så att när man ringer dessa nummer, vilka har prefixet 099, registreras samtalet direkt och eftersom uppkopplingstiden är väldigt kort finns det möjlighet att ringa många samtal på kort tid.

Många tävlingsprogram på tv har lagt in någon form av slumptalsgenerator i sina system. På så sätt väljs det samtal ut som släpps fram till själva programmet. Alla övriga samtal når en telefonsvarare vars meddelande brukar lyda ungefär: "Du kom tyvärr inte fram till programmet x denna gång, men försök gärna igen!" Även om man endast kommer fram till telefonsvararen kopplas samtalet upp och debitering sker. Det finns exempel på när konsumenter har ringt väldigt många samtal till ett och samma program. De synes ha slagit numret och så fort de hört den inspelade rösten förstått att de inte kommit fram till programmet, därefter lagt på luren och sedan omedelbart tryckt på återuppringningsknappen. På detta sätt kan man på kort tid komma upp i ett stort antal ringda samtal.

Telekområdgivarnas uppdrag omfattar endast frågor som rör innehållet i och marknadsföringen av betalteletjänster. Om man ifrågasätter att de debiterade samtalen överhuvudtaget har blivit ringda, är det en fråga av rent teknisk natur som faller utanför vårt uppdrag. Då får man bestrida fakturan direkt hos sin operatör. Tjänstetypen kallas massanrop och operatören ska kunna redovisa dokumentation av att dessa samtal har kopplats upp från ditt abonnemang. För att få hjälp med att bestrida fakturan kan man vända sig till Hallå Konsument eller den lokala konsumentvägledningen.