Stoppa prenumerationer

Hur stoppar man en prenumerationstjänst på mobilen?

De flesta prenumerationstjänster startas genom att man skickar ett kommando, exempelvis start, eller en angiven kod till ett femsiffrigt kortnummer som börjar på 72 (72xxx). För att avsluta en prenumerationstjänst kan man skriva endast ordet STOPP i ett sms och skicka det till samma kortnummer som man en gång beställt tjänsten genom. Man ska alltså inte svara direkt på det sms man får utan klicka fram för att skriva ett nytt sms och i det skriva ordet STOPP och skicka till aktuellt kortnummer. Om du inte vet vilket kortnummer det företag som debiterar dig använder kan du se efter om du fått några sms från företaget. Om dessa sms kommer från ett kortnummer kan du prova att skicka stopp i ett sms till det numret. 

Enligt de på marknaden gällande reglerna ska man alltid kunna avsluta en prenumerationstjänst genom att skicka endast ordet STOPP eller STOP till det kortnummer företaget i fråga använder. Så här säger reglerna i den Code of Conduct som alla företag ska följa:

  • STOPP - När ett meddelande med ordet STOPP skickas till tjänsteleverantörens konto skall denne genast avsluta samtliga pågående tjänster på aktuellt kortnummer gentemot aktuell användare. När en prenumerationstjänst avslutas skall användaren erhålla en bekräftelse om att tjänsten är avslutad. Detta gäller även prenumerationstjänster utan premiumdebitering. STOPP skall i all marknadsföring stavas på svenska, men STOP skall också stödjas. Instruktion för den generella STOPP-tjänsten skall finnas lättillgängligt i anslutning till all marknadsföring av tjänster.

Om du har försökt att stoppa en prenumerationstjänst på ovan angivet sätt utan att lyckas kan du göra en anmälan till oss.