Direktreklam till mobilen

Får företag skicka direktreklam via sms eller WAP-push till mobiltelefoner?

Enligt de etiska reglerna får direktmarknadsföring av betalteletjänster till telefon inte ske utan kundens uttryckliga medgivande. Dock får marknadsföring ske när ett etablerat kundförhållande föreligger. Ett etablerat kundförhållande anses föreligga exempelvis när en person gjort ett köp av tjänster från ett företag. Om du har beställt en betalteletjänst, till exempel en ringsignal, från ett företag föreligger alltså ett etablerat kundförhållande mellan dig och företaget. Företaget får då skicka direktreklam för sina tjänster till din mobil. Ett etablerat kundförhållande kan normalt inte anses bestå i mer än ett år. Om du inte beställer några fler tjänster från företaget får de därför inte fortsätta skicka direktreklam till dig om det har gått mer än ett år sedan du senast beställde en tjänst från företaget.

Det är viktigt att man på ett enkelt sätt kan stoppa framtida direktmarknadsföring, om man inte vill ha någon mer sådan. Därför ska det i varje meddelande finnas en länk som konsumenten kan klicka på och därigenom omedelbart avsäga sig framtida marknadsföring.

Man bör vara medveten om att många företag samlar in uppgifter om sina kunder, bl a deras mobilnummer, och att man i villkoren även inkluderar skrivningar om att man som kund går med på att ens uppgifter kan användas för marknadsföringsåtgärder av olika slag. Om man inte vill att ens mobil ska ta emot marknadsföring bör man alltså vara försiktig med att lämna ut uppgifter om sitt mobilnummer när man exempelvis fyller i ansökningar om medlemskap i olika köpklubbar som affärskedjor eller företag som säljer tjänster via internet har.  

Har du fått direktreklam till mobilen för några andra tjänster än betalteletjänster kan du läsa mer om detta på Nix telefonis webbplats