Vill du anmäla en betalteletjänst?

Betalteletjänster är t ex sms-tjänster, förmedlade tjänster, prenumerationer och olika spel.

Anmälan

Fakta om fiber

Telekområdgivarna tar emot frågor och klagomål från konsumenter angående fiberanslutningar. Här hittar du mer fakta om vad som är viktigt att tänka på.

Fakta om fiber

Problem med blockerad port i öppna fibernät?

Efter att ha noterat en ökad andel klagomål på blockerade fibernät, startade Telekområdgivarna ett samarbetsprojekt med representanter från branschen. Resultatet blev en hanteringsprocess som innebär att konsumenter slipper hänvisas runt till olika aktörer utan att lyckas ta bort eventuella blockeringar.

Problem med blockerad port i öppna fibernät?

Nya uppföranderegler på telekomområdet

Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande lagstiftning och ses som god sed i telekombranschen. De uppdateras när vi ser nya problem i branschen som behöver åtgärdas och den 14 mars träder nya regler i kraft.

Nya uppföranderegler på telekomområdet