Varning: Försäljare ringer och påstår sig komma från Telekområdgivarna. Det är bluff eftersom vi inte säljer något och inte ringer konsumenter som inte själva kontaktat oss. Ingå inga avtal med dessa försäljare.

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Bindande avtal

Ett avtal är bindande för båda parter. Leverantören får inte ändra priser och villkor annat än i undantagsfall.

Olika typer av avtal

När du beställer en fiberanslutning kan du göra det på olika sätt – till exempel via hemförsäljning, telefon eller internet.

Det finns inga så kallade formkrav för att ingå avtal om fiberanslutning. Därför är både muntliga och skriftliga avtal bindande förutsatt att de kan styrkas (bevisas) av ena parten.

Skriftliga avtal

En fördel med att ingå skriftliga avtal är att det är lättare för dig att bevisa vad avtalet gäller om du får problem med din fiberleverantör. Om du menar att du fått muntliga löften i anslutning till det skriftliga avtalet är det nämligen du som är ansvarig för att bevisa dessa löften. Det är därför viktigt att muntliga löften skrivs ner av säljaren om de inte står med i det skriftliga avtalet.

  • Viktigt! Om du ingår ett skriftligt avtal ansvarar du för att läsa igenom hela avtalet innan du skriver under. Du är bunden av det skriftliga avtalet även om du missförstår det eller inte har läst igenom det finstilta.

Muntliga avtal

Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Det är fiberleverantören som måste kunna styrka att det finns ett avtal överhuvudtaget och vad det gäller. Muntliga avtal ingås vanligen via telefon och ska, för att kunna styrkas, spelas in. Efter 1 september 2018 är det inte längre tillåtet att använda enbart en ljudfil som avtalsunderlag, utan då ska leverantören få din underskrift fysiskt eller digitalt efter säljsamtalet.

Fiberleverantören ansvarar för att information under försäljningssamtalet och i ljudfilen är tydlig och att den följer lag och god sed. Du kan begära att få lyssna på ljudfilen om du är osäker på vad som avtalats.

  • Viktigt! Försök se till att löften som är viktiga för dig spelas in på själva ljudfilen vid telefonförsäljning

Anbud och accept

När du får ett erbjudande, ett anbud, av en säljare är det inte bindande förrän både du och säljaren uttryckligen accepterar och bekräftar avtalet.

Om det uppstår en tvist ska fiberleverantören/säljaren kunna styrka att bindande avtal ingåtts genom att bevisa att du uttryckligen har accepterat avtalet. För att du ska kunna styrka att ett bindande avtal ingåtts ska du kunna bevisa att operatören har lämnat en accept - bekräftelse - till dig.

Intresseanmälan

Det är inte ovanligt att leverantörer, vid en första kontakt med dig, presenterar en intresseanmälan eller liknande innan det är aktuellt med ett konkret avtal. Om du skrivit under en sådan intresseanmälan så kan den i vissa fall vara bindande beroende på vad som står i denna, d v s vad du förbundit dig till. Det ska tydligt framgå om en intresseanmälan är bindande eller inte, samt vad intresseanmälan i övrigt innebär för både dig och leverantören.