Bindande avtal

Ett avtal är bindande för båda parter. Leverantören får inte ändra priser och villkor annat än i undantagsfall.

Anbud och accept

När du får ett erbjudande, ett anbud, av en säljare är det inte bindande förrän både du och säljaren uttryckligen accepterar och bekräftar avtalet.

Om det uppstår en tvist ska fiberleverantören/säljaren kunna styrka att bindande avtal ingåtts genom att bevisa att du uttryckligen har accepterat avtalet. För att du ska kunna styrka att ett bindande avtal ingåtts ska du kunna bevisa att operatören har lämnat en accept - bekräftelse - till dig.

Intresseanmälan

Det är inte ovanligt att leverantörer, vid en första kontakt med dig, presenterar en intresseanmälan eller liknande innan det är aktuellt med ett konkret avtal. Om du skrivit under en sådan intresseanmälan så kan den i vissa fall vara bindande beroende på vad som står i denna, d v s vad du förbundit dig till. Det ska tydligt framgå om en intresseanmälan är bindande eller inte, samt vad intresseanmälan i övrigt innebär för både dig och leverantören.