Bindande avtal

Ett avtal är bindande för båda parter. Leverantören får inte ändra priser och villkor annat än i undantagsfall.

Olika typer av avtal

När du beställer en fiberanslutning kan du göra det på olika sätt – t.ex. via hemförsäljning, telefon eller internet.

Det finns inga så kallade formkrav för att ingå avtal om fiberanslutning. Därför är både muntliga och skriftliga avtal bindande förutsatt att de kan styrkas (bevisas) av ena parten.

 

Skriftliga avtal

En fördel med att ingå skriftliga avtal är att det blir lättare för dig att styrka vad avtalet gäller om du får problem med din fiberleverantör. Om du fått muntliga löften i anslutning till det skriftliga avtalet är det du som är ansvarig för att bevisa dessa löften. Det är viktigt att muntliga löften skrivs ner av säljaren om de inte står med i det skriftliga avtalet.

  • Viktigt! Om du ingår ett skriftligt avtal ansvarar du för att läsa igenom hela avtalet innan du skriver under. Du är bunden av det skriftliga avtalet även om du missförstår det eller inte har läst igenom det finstilta.

Muntliga avtal

Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Det är fiberleverantören som måste kunna styrka att det finns ett avtal överhuvudtaget och vad det gäller. Muntliga avtal ingås vanligen via telefon och ska, för att kunna styrkas, spelas in.

Fiberleverantören ansvarar för att information under försäljningssamtalet och i ljudfilen är tydlig och att den följer lag och god sed. Du kan begära att få lyssna på ljudfilen om du är osäker på vad som avtalats.

  • Viktigt! Försök se till att löften som är viktiga för dig spelas in på själva ljudfilen vid telefonförsäljning

Anbud och accept

När du får ett erbjudande, ett anbud, av en säljare blir avtalet bindande för båda parter först när både du och säljaren uttryckligen accepterar och bekräftar avtalet.

För att fiberleverantören/säljaren ska kunna styrka att bindande avtal ingåtts ska operatören också kunna bevisa att du uttryckligen har accepterat avtalet. För att du ska kunna styrka att ett bindande avtal ingåtts ska du kunna bevisa att operatören har lämnat en accept - bekräftelse - till dig.

Intresseanmälan

Det förekommer att fiberanslutningsavtalet föregås av något som kallas intresseanmälan eller liknande. Om du skrivit under en intresseanmälan så kan den i vissa fall vara bindande beroende på vad som står i denna och vad du förbundit dig till. Det ska tydligt framgå om en intresseanmälan är bindande eller ej samt vad intresseanmälan i övrigt innebär för båda parter.