ROT-avdrag

Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion.

 

ROT-avdrag (skattereduktion)

Skattereduktion för ROT-arbete medges för markarbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion är bland annat ledningar för elektronisk kommunikation.  Nedgrävning av fiberoptik och återfyllnad av den uppgrävda marken är därför sådant markarbete som omfattas av skattereduktionen.

Övrigt återställande av marken kan ge rätt till skattereduktion under förutsättning att arbetet utförs i direkt anslutning till det utförda grävningsarbetet, dock senast inom sex månader.

 

Skattereduktion medges däremot inte för trädfällning, plantering och nyanläggning av trädgård även om sådant arbete sker inför eller i samband med markarbete.

Det är endast arbetskostnaden för själva markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Kostnader för till exempel gräv- och borrmaskiner bör därför inte utgöra en del av arbetskostnaden. Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion är det viktigt att fiberleverantören särskiljer maskinkostnader från arbetskostnad i faktura och annat underlag.

  • Tänk på! Kontrollera alltid själv med Skatteverket så att du har rätt till ROT-avdrag (om du begär för flera arbeten under ett år, till exempel).