Skattereduktion (rot- och rutavdrag)

Skattereduktion för arbete medges för visst arbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion.

 

Skattereduktion

Skattereduktion (rot- och rutavdrag) kan du få för visst arbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av dig som ansöker om skattereduktion.

Det är endast arbetskostnaden som omfattas av skattereduktionen.

  • Tänk på! Kontrollera alltid själv med Skatteverket  så att du har rätt till rot- och/eller rutavdrag.