VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter!

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Rot-avdrag

Skattereduktion för rot-arbete medges för markarbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av den som ansöker om skattereduktion.

 

Rot-avdrag (skattereduktion)

Skattereduktion för rot-arbete kan du få för markarbete som utförs på småfastighet som ägs och nyttjas av dig som ansöker om skattereduktion. Markarbete som ger rätt till skattereduktion är bland annat "ledningar för elektronisk kommunikation" - nedgrävning av fiberoptik och återfyllnad av den uppgrävda marken är därför sådant markarbete som omfattas.

Övrigt återställande av marken kan också ge rätt till skattereduktion. Då under förutsättning att arbetet utförs i direkt anslutning till det utförda grävningsarbetet, dock senast inom sex månader.

Skattereduktion medges däremot inte för trädfällning, plantering och nyanläggning av trädgård även om sådant arbete sker inför eller i samband med markarbete.

Det är endast arbetskostnaden för själva markarbetet som omfattas av skattereduktionen. Kostnader för till exempel gräv- och borrmaskiner berättigar inte till skattereduktion. Däför är det viktigt att fiberleverantören särskiljer maskinkostnader från arbetskostnad i faktura och annat underlag.

  • Tänk på! Kontrollera alltid själv med Skatteverket  så att du har rätt till rot-avdrag (om du begär för flera arbeten under ett år, till exempel) eftersom skattereduktionen är maximerad till 50.000:- per person och år (2018).