Översikt

Om förutsättningarna för fiberanslutningen av någon anledning förändras på grund av förhållanden på din eller leverantörens sida kan du som konsument önska frånträda avtalet om fiberleverans. Här kan du läsa om olika sätt på vilka du kan avsluta ditt avtal.

 

Avbeställning

Om fiberanslutningen inte hunnit färdigställas har du enligt lag rätt att avbeställa köpet. Fiberleverantören har då rätt att ta ut en ersättning med hänsyn till utfört arbete och eventuella förluster på grund av avbeställningen. Leverantören får även förbehålla sig rätten att ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning. Leverantören måste alltid kunna visa att kostnader uppstått på grund av avbeställningen för att ha rätt till ersättning.

Ångerrätt

Enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden finns det ingen lagstadgad ångerrätt när du tecknat avtal om fiberanslutning på distans eller via hemförsäljning. Däremot finns det möjlighet att avtala om ångerrätt.

Hävning

Du kan i vissa fall ha rätt att häva avtalet vid leveransförsening eller fel på tjänsten. En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten är att syftet med tjänsten är i huvudsak ”förfelat” och leverantören insett eller bort inse detta. Du kan ibland även ha rätt att häva avtalet vid en försening om förseningen inte beror på dig och är av väsentlig betydelse för dig.