Översikt

Här kan du läsa om olika sätt på vilka du kan avsluta ditt avtal, till exempel avbeställning eller i vilka fall du kan ha rätt till hävning av ditt avtal.

 

Avbeställning

Om fiberanslutningen inte hunnit levereras har du enligt lag rätt att avbeställa köpet. Fiberleverantören har då rätt att ta ut en ersättning med hänsyn till utfört arbete och eventuella förluster på grund av avbeställningen. Leverantören får förbehålla sig rätten att ta ut en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning.

Ångerrätt

Enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden finns det ingen lagstadgad ångerrätt när du tecknat avtal om fiberanslutning på distans eller via hemförsäljning. Däremot finns det möjlighet att avtala om ångerrätt.

Hävning

Du kan i vissa fall ha rätt att häva avtalet vid leveransförsening eller fel på tjänsten. En förutsättning för att du ska ha rätt att häva avtalet på grund av fel på tjänsten är att syftet med tjänsten är i huvudsak ”förfelat” och leverantören insett eller bort inse detta. Du kan ibland även ha rätt att häva avtalet vid en försening om förseningen inte beror på dig och är av väsentlig betydelse för dig.