Ångerrätt

Frågan om du har ångerrätt enligt lag när du tecknat avtal om fiberanslutning på distans/vid hemförsäljning är ännu inte prövad i högre instans. Det finns inte heller någon enhetlig praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ångerrätt

Det finns exempel på beslut från Allmänna reklamationsnämnden där regeln om ångerrätt ansetts tillämplig på ärenden om fiberanslutningar och konsumenten fått ångra avtalet.

Samtidigt har ARN i ett annat beslut, som också gällde grävning av fiber, uttalat att ångerrätt inte gäller. I det ärendet tyckte nämnden att den lag som reglerar ånger inte gick att använda för fiberanslutningar, eftersom arbeten med uppförande av fast anläggning på mark inte omfattas av denna lag.

Även om det inte går att säga helt säkert om du har ångerrätt enligt lag, kan din fiberleverantör i avtalet erbjuda dig en möjlighet att ångra dig. Kontrollera detta innan du ingår ett bindande avtal och tänk på att löften om ångerrätt kan vara bra att få skriftliga.

Tänk också på att även om du inte kan ångra dig kan du ha möjlighet att avbeställa.

Mer information:

Här hittar du beslut från Allmänna reklamationsnämnden som handlar om ångerrätt på fiberanslutningsavtal.