Ångerrätt

Frågan om du har ångerrätt enligt lag när du tecknat avtal om fiberanslutning på distans/vid hemförsäljning är ännu inte prövad i högre instans. Det finns inte heller någon enhetlig praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Ångerrätt

ARN har i ett beslut från 2017 som gällde grävning av fiber uttalat att ångerrätt inte gäller. Nämnden tyckte inte att den lag som reglerar ånger gick att använda för fiberanslutningar, eftersom arbeten med uppförande av fast anläggning på mark inte omfattas av denna lag.

Det finns dock ett äldre beslut från 2015 där regeln om ångerrätt ansetts tillämplig. Praxis från ARN hittar du under rubriken Regler och beslut.

Även om det inte går att säga helt säkert om du har ångerrätt enligt lag, kan din fiberleverantör i avtalet erbjuda dig en möjlighet att ångra dig. Kontrollera detta innan du ingår ett bindande avtal och tänk på att löften om ångerrätt kan vara bra att få skriftliga.

Även om du inte kan ångra dig kan du ha möjlighet att avbeställa.