Leveransförsening

Vid leveransförsening kan du ha rätt till ett antal olika påföljder.

 

Om leveranstid har avtalats

Om fiberleverantören inte levererar anslutningen inom den tid som avtalats och förseningen inte beror på något förhållande hos dig anses fiberleverantören vara i dröjsmål. Samma sak gäller om leverantören inte tar hänsyn till en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande.

Om leveranstid inte avtalats

Om tid för leverans inte har avtalats anses fiberleverantören vara i dröjsmål om anslutningen inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall.

Om du råkar ut för en leveransförsening kan du ha rätt till flera olika påföljder:

  • Hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav). Vi rekommenderar att du skriftligen meddelar fiberleverantören att du avser att hålla inne betalningen på grund av leveransförseningen
  • Kräva leverans (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för fiberleverantören)
  • Häva avtalet om förseningen är av väsentlig betydelse
  • Begära skadestånd.
  • Viktigt! En förutsättning för att begära skadestånd på grund av leveransförseningen är att du klagar så snart som möjligt, dock senast inom skälig tid efter att anslutningen är genomförd.