Leveransförsening

Om din fiberleverantör inte levererar anslutningen i tid kan leverantören vara i dröjsmål – försenad – med arbetet. Indragningen av fiber ska ske inom avtalad leveranstid. Om ingen tid för leverans har avtalats ska anslutningen levereras inom skälig tid. Börja därför med att kontrollera vad som framgår av avtalsvillkoren gällande leveranstid om du anser att fiberleveransen dragit ut på tiden.

 

Om leveranstid har avtalats

Om fiberleverantören inte levererar anslutningen inom den tid som avtalats och förseningen inte beror på något förhållande hos dig anses fiberleverantören vara i dröjsmål. Samma sak gäller om leverantören inte tar hänsyn till en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för arbetets framskridande.

Om leveranstid inte har avtalats

Om tid för leverans inte har avtalats anses fiberleverantören vara i dröjsmål om anslutningen inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Skälig tid kan alltså variera från fall till fall. Att leverans inte har kunnat ske får inte bero på något förhållande på din sida som konsument.

Enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har 24 månaders leveranstid eller bindningstid bedömts utgöra skälig leveranstid vid fiberanslutningar.

Om du råkar ut för en leveransförsening kan du ha rätt till flera olika påföljder:

  • Hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav). Vi rekommenderar att du skriftligen meddelar fiberleverantören att du avser att hålla inne betalningen på grund av leveransförseningen
  • Kräva leverans (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för fiberleverantören)
  • Häva avtalet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig
  • Begära skadestånd.
  • Viktigt! En förutsättning för att begära skadestånd på grund av leveransförseningen är att du klagar så snart som möjligt, dock senast inom skälig tid efter att anslutningen är genomförd.