Fakta om fiber

Telekområdgivarna tar emot frågor och klagomål från konsumenter som har fått ett erbjudande om att få en fiberanslutning till fastigheten. Nedan ger vi korta fakta om fiber och vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Om fiber  

Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus. Detta gör att det går att komma upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. 

Du får också samma hastighet för upp- och nedladdning, det vill säga att skicka respektive ta emot data (exempelvis skicka mejl, streama film etcetera.)

Ökar värdet på fastigheten?

Det går inte att ge ett rakt svar på detta men mycket talar för att en framtida köpare kan komma att förvänta sig att fiber är indragen i fastigheten. Det är därför inte osannolikt att priset på en fastighet kan påverkas av att det finns en fiberanslutning.

Erbjudandet

Avtalstiden (leveranstiden) kan vara lång, ibland flera år. När du får ett erbjudande om fiberanslutning är det bra att noga kontrollera vem du skriver avtal med, priset, leveranstid och eventuella tjänster som ingår eller tillkommer. 

 

Tänk också på att tjänsten är knuten till en viss fastighet och att du i regel är bunden till avtalet vid eventuell flytt. Om du säljer fastigheten under pågående anslutning är det viktigt att du meddelar köparen att det finns ett avtal om indragning om fiber och att ni därför behöver komma överens om vem som ska betala kommande fakturor.

Kan jag vänta med att ansluta min fastighet?

Om du funderar på att vänta med att ansluta din fastighet till ett senare tillfälle, så kallad efteranslutning, bör du kontrollera med din leverantör vilka förutsättningar som gäller och vad det kan komma att kosta. 

Fråga exempelvis om fiberleverantören lämnar en anslutningspunkt vid din fastighet eller inte, om de inte gör det kan kostnaden bli avsevärt högre. 

Se till att få eventuella muntliga löften nedskrivna.

Kommer kopparnätet att tas bort?

Kopparnätet är under avveckling men inte i hela landet samtidigt. En del försäljare använder detta som ett argument för att du ska snabbt ska ansluta dig till fiber eller annan teknik (till exempel mobila tjänster). 

Om din fastighet ligger i ett område där kopparnätet ska tas ner i närtid ska du ha fått information om detta. Är du osäker kan du kontrollera vilka områden som berörs, och när i tiden, på Telias webbplats om Framtidens nät.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket har tagit fram en vägledning som tar upp vissa frågor kring fiberanslutningar. I vägledningen ger myndigheten bland annat sin syn på leveranstid, avbeställning och information inför avtalsingåendet.

Vad som ingår i kostnaden

Fiberdragning innebär ofta en ganska hög kostnad. Det är därför viktigt att du ser över vad anslutningen kostar totalt och om du får någon månadsavgift efter att du anslutits (till exempel nät- eller serviceavgift).

 • Tänk på: Vad kostar själva anslutningen?
 • När ska den betalas?
 • Vid behov, finns möjlighet till avbetalning? Hur ser i så fall villkoren för avbetalning ut?
 • Vad ingår i priset?
 • Gräver nätägaren ända fram till tomten eller ska du själv gräva på din egen tomt?
 • Är priset i erbjudandet med eller utan rot- och/eller rutavdrag? 
 • Observera! Rot- och rutavdrag är frivilligt för leverantören att erbjuda. Om du vill ha möjlighet att göra rot- och/eller rutavdrag behöver du därför avtala om detta med leverantören. Kontrollera också alltid själv med Skatteverket om du har rätt till skattereduktion.

Fiberuttagets placering

En central placering av mediombandlaren/mediaboxen i huset ökar möjlighet till en bra trådlös uppkoppling oavsett var du befinner dig i huset. Det kan vara lockande att sätta den på en undanskymd plats i exempelvis en källare, men det kan kraftigt försvåra möjligheten att få ett bra trådlöst nätverk. Var därför noga med att komma överens med leverantören om var anslutningen placeras. 

Wi-Fi och fiber

För att få trådlös uppkoppling (Wi-Fi) i huset används en router. Även om du har en hög hastighet i fiberuttaget är det inte säkert att du får samma hastighet när du surfar trådlöst. Det är i sådana fall vanligen hårdvaran (till exempel för svag router eller gammal dator/mobil) som är den svaga länken. 

Hastigheten kan också bero på antalet användare. Trådlös uppkoppling är även känslig för störningar och hinder, såsom magnetiska fält och tjocka väggar. Det innebär att hastigheten påverkas av både var i hemmet du befinner dig och hur många andra trådlösa enheter det finns inom samma område.

 • Tänk på! Den trådlösa uppkopplingen kan alltså påverkas av routerns kvalitet, routerns placering och antal samtidiga användare.

Öppna och slutna nät

Det finns både öppna och slutna nät.

Om nätet är öppet kan du välja mellan flera operatörer som erbjuder tjänster. Annars har du bara en operatör för till exempel tv och bredband. 

Svartfiber

Svartfiber kallas extra rör med fibertråd som kan liknas vid en förlängningskabel utan att någon utrustning finns ansluten i ändarna (d.v.s. en svart/nersläckt punkt till punkt-kabel). En nätgrossist (ett privat företag eller en allmännytta) äger svarfibern och kan sedan hyra ut den till andra leverantörer som då kan erbjuda sina kommunikationstjänster (tv, telefoni och bredband).

Svartfiber är alltså en möjlighet för flera teleoperatörer att ha gemensam infrastruktur, som ett alternativ till att varje operatör lägger ut sin egen fiber.

Regionala bredbandskoordinatorer

De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning och mer samarbete i bredbandsfrågor. En bredbandskoordinator fungerar även som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att:

 • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet,
 • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
 • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
 • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
 • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
 • stödja och underlätta kommunernas arbete med att bistå lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).

Kontaktuppgifter till de olika bredbandskoordinatorerna finns på Bredbandsforums webbplats.

Tillgång till tjänst

Det finns ingen skyldighet för någon operatör att erbjuda en fiberanslutning. Det finns inte heller någon reglering av priset om du erbjuds en sådan anslutning.

Du kan därmed fråga olika operatörer om de vill erbjuda dig en fiberanslutning och hur mycket det kan komma att kosta. Du kan också undersöka om det finns alternativa tekniker för att få bredband.  

Utveckling och utbyggnad pågår i rask takt, och regeringens bredbandsstrategi har högt ställda mål. Nivån för grundläggande internet (funktionell tillgång till internet som det heter i lagen) har t ex den 1 mars 2018 höjts från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Post- och telestyrelsen har fått i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får detta. PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar 10 Mbit/s också får det.

På Post- och telestyrelsen finns information om din rätt till bredband och om tillgång till telefoni och grundläggande internet.