Fakta om fiber

Telekområdgivarna tar emot frågor och klagomål från konsumenter som har fått ett erbjudande om att få en fiberanslutning till fastigheten. Nedan ger vi korta fakta om fiber och vad som är bra att tänka på inför ett eventuellt avtal om fiberanslutning.

Om fiber  

Fiberanslutning innebär att du får en signal via optiskt ljus vilket gör att det går att komma upp i höga hastigheter och du kan överföra stora mängder datatrafik. 

En teoretisk maxhastighet är 1000 Mbit/sek vid trådbunden anslutning - det vill säga att du har en sladd direkt mellan uttaget och datorn till exempel. En router kan i vissa fall dra ner hastigheten något.

Du får också samma hastighet för upp- och nedladdning, det vill säga att skicka respektive ta emot data (exempelvis skicka mejl, streama film etcetera.)

Ökar värdet på fastigheten?

Det går inte att ge ett rakt svar på detta men mycket talar för att en framtida köpare kan komma att förvänta sig att fiber är indragen i fastigheten. Det är därför inte osannolikt att priset på en fastighet kan påverkas av att det finns en fiberanslutning.

Erbjudandet

Avtalstiden (leveranstiden) kan vara lång, ibland flera år. När du får ett erbjudande om fiberanslutning är det bra att noga kontrollera vem du skriver avtal med, priset, leveranstid och eventuella tjänster som ingår eller tillkommer. 

 

Tänk också på att tjänsten är knuten till en viss fastighet och att du i regel är bunden till avtalet vid eventuell flytt. Om du säljer fastigheten under pågående anslutning är det viktigt att du meddelar köparen att det finns ett avtal om indragning om fiber och att ni behöver göra en överenskommelse om vem som ska stå för kostnaderna.

Kan jag vänta med att ansluta min fastighet?

Om du funderar på att vänta med att ansluta din fastighet till ett senare tillfälle, så kallad efteranslutning, bör du kontrollera med din leverantör vilka förutsättningar som finns för detta och vad det kan komma att kosta. Se till att få eventuella muntliga löften i skriftlig form.

Fråga också om fiberleverantören lämnar en anslutningspunkt vid din fastighet eller inte, om de inte gör det kan kostnaden bli avsevärt högre. 

Kommer kopparnätet att tas bort?

Kopparnätet är under avveckling men inte i hela landet samtidigt. En del försäljare använder detta som ett argument för att du ska snabbt ska ansluta dig till fiber eller annan teknik (till exempel mobila tjänster). 

Om din fastighet ligger i ett område där kopparnätet ska tas ner i närtid ska du ha fått information om detta. Är du osäker kan du kontrollera vilka områden som berörs, och när i tiden, på Telias webbplats om Framtidens nät.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket har tagit fram en vägledning som tar upp vissa frågor kring fiberanslutningar. I vägledningen ger myndigheten bland annat sin syn på leveranstid, avbeställning och information inför avtalsingåendet.

Vad som ingår i kostnaden

Fiberdragningen innebär en ibland ganska hög kostnad. Det är viktigt att du ser över vad anslutningen kostar och om du får någon månadsavgift efter att du anslutits (nätavgift o.dyl).

 • Tänk på: Vad kostar själva anslutningen?
 • När ska den betalas?
 • Vid behov, finns möjlighet till avbetalning? Hur ser i så fall villkoren för avbetalning ut?
 • Vad ingår i priset?
 • Gräver nätägaren ända fram till tomten eller ska du gräva på din egen tomt själv?
 • Är det pris du får räknat med eller utan ROT-avdrag? Tänk på att ROT-avdrag är frivilligt för leverantören att erbjuda. Om du vill ha möjlighet att göra ROT-avdrag behöver du därför avtala om detta med leverantören. Kontrollera också alltid själv med Skatteverket om du har rätt att göra ROT-avdrag.

Fiberuttagets placering

Var placeras anslutningen, till exempel medieomvandlaren, i din fastighet? En central placering av anslutningen i huset ökar möjlighet till en bra trådlös uppkoppling oavsett var du befinner dig i huset. Det kan vara lockande att sätta den på en undanskymd plats i exempelvis en källare, men det kan kraftigt försvåra möjligheten att få ett bra trådlöst nätverk. 

Wi-Fi och fiber

För att få trådlös uppkoppling (Wi-Fi) i huset används en router. Även om du har en hög hastighet i fiberuttaget är det inte säkert att du får samma hastighet när du surfar trådlöst. Det är i sådana fall vanligen hårdvaran (till exempel för svag router eller gammal dator/mobil) som är den svaga länken. 

Hastigheten kan också bero på antalet användare. Trådlös uppkoppling är även känslig för störningar och hinder, såsom magnetiska fält och tjocka väggar. Det innebär att hastigheten påverkas av både var i hemmet du befinner dig och hur många andra trådlösa enheter det finns inom samma område.

 • Tänk på! Den trådlösa uppkopplingen kan exempelvis påverkas av routerns kvalitet, routerns placering och antal samtidiga användare.

Öppna och slutna nät

Det finns både öppna och slutna nät.

Om nätet är öppet kan du välja mellan flera operatörer som erbjuder tjänster. Annars har du bara en operatör för till exempel tv och bredband. 

Regionala bredbandskoordinatorer

De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning och mer samarbete i bredbandsfrågor. En bredbandskoordinator fungerar även som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att:

 • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet,
 • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
 • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
 • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
 • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
 • stödja och underlätta kommunernas arbete med att bistå lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).

Kontaktuppgifter till de olika bredbandskoordinatorerna finns på Bredbandsforums webbplats.

Tillgång till tjänst

Det finns ingen skyldighet för någon operatör att erbjuda en fiberanslutning. Det finns inte heller någon reglering av priset om du erbjuds en sådan anslutning. Du kan fråga olika operatörer om de vill erbjuda dig en fiberanslutning och hur mycket det kan komma att kosta. Du kan också kontrollera om det finns alternativa tekniker som du kan få ditt bredband via. 

Nivån för grundläggande internet (funktionell tillgång till internet som det heter i lagen) har den 1 mars 2018 höjts från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. PTS har fått i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar 10 Mbit/s också får det.

På Post- och telestyrelsen finns information om din rätt till bredband och om tillgång till telefoni och grundläggande internet.

Utveckling och utbyggnad pågår i rask takt, och regeringens bredbandsstrategi har högt ställda mål.

Om Bredbandsstrategin

Regeringen har formulerat en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Regeringen har visionen "ett helt uppkopplat Sverige" eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion.

På kort sikt höjs målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är "användning utan upplevd begränsning". Hela Sverige omfattar områden där människor och saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.