VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Rättsfall i ARN och MD

De fall inom fiberområdet som prövats av Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen utgör viktig praxis för vad som gäller om det uppstår tvister om till exempel avtalsvillkor eller marknadsföring.

Domar och beslut