Leveransförsening

Vid leveransförsening kan du ha rätt till ett antal olika påföljder.

Leveransförsening

Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och företag. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen) kan ge vägledning i konsumenttvister.

Regler och beslut