Utförande

Det finns ingen lag som reglerar exakt hur en fiberanslutning ska göras. Men som konsument kan det vara bra att veta att det finns riktlinjer inom branschen.

Robust fiber

Robust fiber har tagit fram anvisningar för hur fibernät ska byggas för att bli robusta och driftsäkra. Anvisningarna är tänkta att beskriva de minimikrav som ska gälla när fibernät anläggs. Företag som vill kan bli certifierade av Robust fiber - som då kan följa upp om installationen avviker från anvisningarna.

Projektet Robust fiber startades som ett branschprojekt under ledning av Post- och telestyrelsen. Ansvaret för att förvalta och utveckla Robust fiber ligger nu på Svenska Stadsnätsföreningen. I förvaltningsrådet sitter bland annat Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, branschrepresentanter och Sveriges kommuner och landsting.

Grävningen

För att lägga ned fiberslangen grävs en fåra i marken. Standarddjupet inom tomtgränsen ska vara minst 30 centimeter enligt Robust fibers anvisningar. En decimeter ovanför röret läggs ett färgat band, ett så kallat markeringsnät. Som konsument kan du be om en produktspecifikation för att se hur din installation kommer att se ut tekniskt när den är klar.

Luftfiber

Ibland dras fibern i luften istället för i marken. Fiberkabeln kan då till exempel dras via stolpar längs vägar eller över skogsmark. Robust fiber har tagit fram en standard även för luftfiber. För att dra fiber i befintliga stolpar krävs tillstånd från den som äger stolpen.

Box på väggen

För att du ska kunna använda fibernätet sätter leverantören upp en anslutning på väggen. Ibland är det två enheter, en tjänstefördelare och en väggbox (mediabox). I vissa fall är det bara en box som då innehåller båda dessa delar. För att du ska få bra trådlös uppkoppling (Wi-Fi) är det viktigt att tänka på var i huset boxen placeras, en central placering ökar möjligheten till en bra uppkoppling oavsett var i huset du befinner dig.

Ledningar i marken

För att minska risken för grävskador driver Post- och telestyrelsen webbtjänsten Ledningskollen. Syftet är också att förenkla samordningen och planeringen av bygg- och anläggningsprojekt. Om du ska gräva kan du använda tjänsten för att få besked om var ledningar och kablar är nedgrävda. Tjänsten är gratis.