VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Regler och beslut

Konsumenttjänstlagen reglerar vad som gäller i avtalsrelationen mellan en konsument och en fiberleverantör. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan ge vägledning i konsumenttvister.

Regler

Under fliken Regler beskrivs Konsumenttjänstlagen och Konsumentverkets vägledning om fiberanslutningar.

Domar och beslut

Utöver lagar kan skyldigheter och rättigheter för företag och konsumenter grunda sig på praxis – d.v.s. domar och beslut från domstolar och andra organ som tolkar lagen. Under fliken Domar och beslut hittar du praxis från Allmänna reklamationsnämnden som vi sorterat efter vanliga juridiska problemställningar.