Regler

Avtal om fiberanslutning mellan en konsument och en fiberleverantör regleras av konsumenttjänstlagen. Konsumentverket har även tagit fram en vägledning för fiberavtal.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller för avtal mellan fiberleverantörer och konsumenter. Lagen är direkt tillämplig vid avtal om fiberanslutningar till skillnad från avtal om tv-, telefoni- och bredbandstjänster. Däremot är den inte tillämplig om ett företag beställer en fiberanslutning från en leverantör.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) finns att läsa i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverket har tagit fram en vägledning som tar upp vissa frågor kring fiberanslutningar. I vägledningen ger myndigheten bland annat sin syn på leveranstid, avbeställning och information inför avtalsingåendet.