VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter!

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Ändrade villkor

En grundläggande avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas. Om du och fiberleverantören ingått ett bindande avtal ska villkoren följas, både av dig som konsument och av fiberleverantören.

Om leverantören ändrar villkoren

Om fiberleverantören vill kunna ändra villkoren för avtalet bör det finnas skrivet i avtalet att en villkorsändring får ske och då med vilka skäl som kan föranleda en ändring. Skälen som uppges måste även vara giltiga.

Ett avtalsvillkor som innebär att en fiberleverantör ensidigt får ändra villkoren utan att uppge ett giltigt skäl som anges i avtalet kan vara ett oskäligt avtalsvillkor.