Avtalstider

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning utan det är en avtalsrättslig fråga.

Särskilt om leveranstid/bindningstid

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning utan det är en avtalsrättslig fråga.

Kontrollera därför vad som framgår i avtalet om leverans och kom ihåg att du kan ha rätt att avbeställa anslutningen. Om leverantören är försenad med leveransen kan du ha rätt att häva avtalet och ha rätt till ersättning. En alltför lång leveranstid/bindningstid kan anses som otillåten eller oskälig.