VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Avtalstider

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning. Enligt Konsumentverket bör dock en bindnings- eller leveranstid vara längst 24 månader.

Hur lång får leveranstiden eller bindningstiden vara?

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning utan det är avtalet som styr detta. Enligt Konsumentverkets vägledning om fiberanslutningar ska dock leveranstiden som längst vara 24 månader från avtalets ingående. 

Kontrollera därför vad det står i avtalet om leveranstid och kom ihåg att du kan ha rätt att avbeställa anslutningen. Om leverantören är försenad med leveransen kan du ha rätt att häva avtalet och ha rätt till ersättning. En alltför lång leveranstid/bindningstid kan dessutom anses som otillåten eller oskälig.