Tv, telefoni och bredband

Har du frågor eller klagomål på tjänster och abonnemang för tv, telefoni eller bredband? Klicka här!

Tele, tv, bredband

Har du störningar på marksänd tv?

I vissa fall kan master för 4G störa utsändningen av marksända tv.-kanaler. Har du problem med dessa kan du behöva ett filter som vi skickar ut kostnadsfritt. Klicka här för att veta mer och göra en anmälan.

Har du störningar på marksänd tv?

Fiberanslutningar

Har du frågor eller klagomål som handlar om din fiberanslutning? Klicka dig vidare här!

Fiberanslutningar