Underhållsavgift

Telekområdgivarna har fått in flera ärenden angående avgifter för underhåll av fibernätet. Läs mer om vad som gäller här.

Underhållsavgift

Har du blivit uppringd av oss?

Vi har fått information om att bedragare ringer och säger sig vara från Telekområdgivarna. Vi ser mycket allvarligt på detta och det är polisanmält.

Bedragare låtsas ringa från Telekområdgivarna

Granskning av villkor har gett positivt resultat

Skärpta regler för prenumerationstjänster innebär att det inte längre är tillåtet att använda sådana för att förmedla mobilspel och tävlingstjänster. Detta har gett en 40 %-ig minskning av ärenden som handlar om vilseledande marknadsföring under det fjärde kvartalet 2023.

Granskning av villkor har gett positivt resultat

Rättsfall i ARN och PMD

De fall inom fiberområdet som prövats av Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen (f d Marknadsdomstolen) utgör viktig praxis för vad som gäller om det uppstår tvister om till exempel avtalsvillkor eller marknadsföring.

Domar och beslut