Regler och beslut

Konsumenttjänstlagen reglerar vad som gäller i avtalsrelationen mellan en konsument och en fiberleverantör. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan ge vägledning i konsumenttvister.

Regler

Under fliken Regler beskrivs Konsumenttjänstlagen och Konsumentverkets vägledning om fiberanslutningar.

Domar och beslut

Utöver lagar kan skyldigheter och rättigheter för företag och konsumenter grunda sig på praxis – d.v.s. domar och beslut från domstolar och andra organ som tolkar lagen. Under fliken Domar och beslut hittar du praxis från Allmänna reklamationsnämnden som vi sorterat efter vanliga juridiska problemställningar.