Avtalsinnehåll

Ett erbjudande om fiberanslutning kan utformas som både en intresseanmälan och ett avtal. Det är viktigt att kontrollera villkoren för att undvika senare tvister.

Innan du skriver på avtal eller intresseanmälan

Avtalstiden (leveranstiden) kan vara lång, ibland flera år. När du får ett erbjudande (vare sig det är en intresseanmälan eller ett konkret avtal) om fiberanslutning är det bra att noga kontrollera:

Priset:

 • Vilket totalpris du erbjuds (ingår grävning, återställning, håltagning i yttervägg och medieomvandlare i priset?)
 • Anges priset med eller utan rot- och/eller rutavdrag? (Kontrollera alltid själv med Skatteverket så att du har rätt till rot- och rutavdrag.)
 • Är priset ett engångspris eller tillkommer det någon månatlig nätavgift?
 • Ingår det ett tjänsteavtal om telekomtjänster (tv, telefoni och bredband) i erbjudandet om fiberanslutning?
 • Om så är fallet,
  • Är priset baserat på en bindningstid för tjänsterna?
  • Kan du i så fall byta eller komplettera dina tjänster under bindningstiden?
 • Om så inte är fallet,
  • Vilka tjänsteleverantörer kommer du att kunna välja emellan? 

Leveranstid/bindningstid:

 • När kommer fibern att dras in? Be gärna att få skriftligt besked om senaste leveransdatum
 • Hur länge är du bunden av erbjudandet och kostar det något om du vill avbryta (avbeställa) innan leverans, till exempel om du flyttar?

Efteranslutning:

 • Vad gäller om du funderar på att vänta med att ansluta din fastighet till ett senare tillfälle? Vilka förutsättningar finns i så fall för detta och vad kan det komma att kosta?

 • Se till att få alla muntliga löften nedskrivna. Fråga också om fiberleverantören lämnar en anslutningspunkt vid din fastighet eller inte, om de inte gör det kan kostnaden bli avsevärt högre.

Grävning:

 • Var noga med att avtalet reglerar vem som gräver och vem som återställer. Att installera fiber kan innebära ingrepp på tomten när fiberkablarna ska dras in till ditt hus. 

Din fastighet

 • Finns det servitut på fastigheten som du behöver ta hänsyn till?

Tänk också på att avtalet är knutet till en viss fastighet och att du sannolikt är bunden till detta vid en eventuell flytt. Om du säljer din fastighet under pågående anslutning är det viktigt att du meddelar köparen att det finns ett avtal om indragning om fiber och att ni behöver göra en överenskommelse om vem som ska stå för kostnaderna.