Underhållsavgift

Telekområdgivarna har fått in flera ärenden angående avgifter för underhåll av fibernätet.   Att en leverantör skickar ut nya avtalsvillkor kan betraktas som ett erbjudande om ett nytt avtal eller en förändring av tidigare avtalsvillkor beroende på vad som framgår av ert befintliga avtal. 

Får fiberleverantören lägga på en underhållsavgift?  

Ett erbjudande om ett nytt avtal kan du själv välja om du vill acceptera eller inte. Oavsett om det rör sig om en villkorsändring eller ett nytt avtal så är huvudregeln att leverantören måste visa avtalsstöd för att du ska vara betalningsskyldig för en avgift. 

Vi rekommenderar att du läser igenom ditt befintliga avtal och ser vad som framgår gällande bl.a. avtalstid, villkorsändringar, avstängning och underhåll.

Avseende ändring av befintliga villkor hittar du mer information om detta på denna sida.  

I lagen om elektronisk kommunikation finns även regler om skydd för slutanvändare vid villkorsändring.  

Får fiberleverantören stänga ned anslutningen? 

  • Tänk på att om du som konsument anser att leverantören inte levererar i enlighet med ert avtal behöver du kunna visa att så är fallet. Om anslutningen inte fungerar eller inte stämmer överens med vad som är avtalat kan anslutningen anses felaktig.

Det är på samma sätt upp till leverantören att visa att det finns en grund för att upphöra med leveransen av en avtalad tjänst eller stänga av en anslutning exempelvis utifrån vad som följer av befintliga avtalsvillkor eller gällande regler på området. I vissa avtal beskrivs exempelvis att leverantören har rätt att ta ut en underhållsavgift samt att leverantören i framtiden kan komma att ändra prisnivån. Ibland kan avtalsvillkor även anses oskäliga.

År 2023 avslutade Post- och telestyrelsen ett tillsynsärende gällande villkorsändringar avseende underhållsavgifter för fibernätet. Tillsynen inleddes efter att det kommit in flera klagomål, bland annat angående avstängning av fiberanslutningar samt bristande information om serviceavgifter i avtalen. 

Vad kan jag göra som konsument?  

Läs igenom dina avtalsvillkor noggrant. Vi rekommenderar att du gör ett skriftligt klagomål till din leverantör om du inte är nöjd.  

När du skriver till leverantören bör du komma ihåg följande:  

  • Skriv ner kontaktuppgifter och kundnummer för den person som står skriven på avtalet  
  • Beskriv problemet kortfattat samt vad du önskar se för lösning i ärendet.  
  • Du kan begära förlängt förfallodatum på dina fakturor till dess att ärendet är utrett.  
  • Tänk på att om du anser att en avgift är felaktig men väljer att betala avgiften för att försäkra dig om att anslutningen inte stängs ner är det viktigt att du meddelar leverantören om att du betalar avgiften i protest.  
  • Du kan också bestrida räkningen, du kan läsa mer om detta på vår webbplats.
  •  Begär ett skriftligt svar och spara en kopia på din reklamation.
  • Skicka med eventuellt underlag som kan vara viktigt för bedömningen av ärendet. Exempelvis befintliga avtalsvillkor om du menar att leverantören ändrat villkoren på ett sätt som strider mot dessa.

Om ärendet inte löser sig?  

Om ärendet inte löser sig efter kontakt med din leverantör kan du kontakta oss på Telekområdgivarna om du har frågor. Om din leverantör inte är med i Telekområdgivarna kan vi dessvärre inte hjälpa till i dialogen mellan dig och leverantören.  

Du som är konsument kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun för att höra om de kan hjälpa dig med ditt ärende. Vilken hjälp du kan få kan variera mellan olika kommuner.  

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan vända dig till ARN för att se om de kan pröva tvisten.  

Post och telestyrelsen (PTS)

Om du anser att din leverantör på ett felaktigt sätt genomfört en villkorsändring eller stängt ner din fiberanslutning kan du kontakta PTS för vidare information om lagstiftningen samt för att göra en anmälan. PTS roll på konsumentområdet kan du läsa mer om på deras webbplats.

Konsumentverket  

Konsumentverket granskar varor, tjänster och företag. Dit kan du anmäla exempelvis orimliga/oskäliga avtalsvillkor, otydlig prisinformation samt oschyssta säljmetoder och vilseledande marknadsföring. Du kan göra en anmälan på deras webbplats.