Bestrida räkning

Om du anser att en räkning är felaktig ska du meddela detta till operatören så fort som möjligt, dvs. bestrida räkningen. Beskriv även skriftligen varför du anser att räkningen är felaktig och spara alltid en kopia. Du kan bestrida räkningen i sin helhet eller den del som är felaktig.

Begära anstånd eller betala under protest

När du bestrider räkningen kan du samtidigt begära anstånd (uppskov) med betalningen tills att tvisten är utredd. Det är bra att begära en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen om anstånd så att du kan bevisa det ni kommit överens om.

Om du av olika skäl ändå vill betala räkningen du anser är felaktig, bör du skriftligen meddela operatören att du betalar under protest. Du har då rätt att få återbetalning med ränta om det visar sig att operatören har gjort fel. 

Om du anser att bara en del av räkningen är felaktig kan du bestrida den felaktiga delen av räkningen enligt ovan men betala det som är riktigt. Om du väljer att betala det som du anser är riktigt bör du be om instruktion för hur du ska gå till väga för att inte riskera extra kostnader och avgifter.

Om du väljer att inte betala en räkning riskerar du att betalningsmottagaren lägger på kostnader som ränta och avgifter. Om du inte betalar är det därför viktigt att också bestrida räkningen skriftligt till operatören och begära anstånd med betalningen enligt ovan.

 

Mer information:

Här hittar du rättsfall som handlar om inkassokostnader

Du hittar mer information hos Konsumentverket och Konsumenternas Bank- och finansbyrå om att bestrida en felaktig räkning.

Vad händer om du inte betalar?

Om du inte betalar en räkning i tid kan du få en högre räkning med påminnelse- och dröjsmålsavgifter. Du kan även bli avstängd eller få en betalningsanmärkning om kravet hinner lämnas över till Kronofogden. På Finansinspektionens sida hittar du vanliga frågor och svar om inkasso.  

Påminnelse och inkasso 

Om du får en påminnelse som gäller en felaktig räkning rekommenderar vi att du skriver till operatören gällande påminnelsen och även bifogar en kopia på ditt första klagomål.

Om företaget trots allt skickar räkningen till en inkassofirma och firman skickar ett krav till dig måste du framföra ett klagomål gällande kravet igen. Skicka då ett brev till inkassobolaget tillsammans med det första brevet till företaget och beskriv på vilket sätt du anser att kravet är felaktigt och behåll en kopia. Om du betalat räkningen till din operatör bör du kontrollera att inga krav finns kvar från inkassofirman som kan lämnas över till Kronofogden.

 

Mer information:

Här hittar du rättsfall som handlar om inkassokostnader

Du hittar också mer information på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och på Finansinspektionens webbplats om påminnelse och inkasso.

Har du inte fått någon räkning?

Det är viktigt att veta att du är betalningsskyldig oavsett om du fått en räkning eller inte. Kontakta därför operatören om du inte fått en räkning i enlighet med avtalet.

En operatör har rätt att debitera dig i efterhand (efterdebitering) i upp till tre år. Därför är det mycket viktigt att du själv reagerar på om det inte kommer räkningar på en tjänst som du normalt borde betala för.

Hur gör jag om jag inte kan betala i tid?

Det finns olika anledningar till att inte betala en räkning. Den kan till  exempel vara felaktig eller du kan också av olika anledningar missa att betala en räkning eller ha svårt att betala en räkning.

Om du har svårt att betala en räkning kan du kontakta operatören och förklara din situation. Det kan finnas möjlighet att komma överens om en annan betalningsplan, abonnemangsform eller möjlighet att pausa avtalet. Om du har tillfälliga problem med ekonomin kan du kanske be om uppskov med betalningen. Undvik att ta dyra snabblån för att lösa ett tillfälligt problem.

Om du har mer permanenta problem med din ekonomi och riskerar allvarlig skuldsättning så har du rätt att ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen i din kommun. På Hallå konsuments hemsida kan du läsa mer om detta.