Fel på produkt

Vi ger endast rådgivning om abonnemangsdelen av ditt avtal. Fel på din hårdvara, till exempel mobiltelefonen, datorn eller tv:n, ska du i första hand felanmäla till företaget där du köpt varan. Om det inte löser sig den vägen kan du kontakta Hallå Konsument (Konsumentverkets upplysningstjänst).

 

Fel på produkt och/eller garantifrågor

Om du har en trasig mobiltelefon, dator, tv eller annan hårdvara, eller ärenden som rör reparation av produkter, ligger det utanför vårt område. Som konsument kan du istället få hjälp av din kommuns konsumentvägledare eller Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå Konsument" som kan hjälpa till vid den här typen av problem.

Om det redan uppstått en tvist mellan dig och ett företag kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att höra om de kan pröva tvisten.

Om du har frågor kring försäkringen för den trasiga varan kan du vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Om du köpt en produkt i ett paketköp tillsammans med ett abonnemang, kan vi dock i vissa fall ge rådgivning, beroende på hur ditt avtal ser ut. Kontakta oss i så fall med ditt ärende.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om paketköp.