Byta operatör

Det du behöver tänka på innan du byter operatör kan variera lite beroende på vad det är för typ av tjänst bytet gäller. Det finns dock några saker som är bra att ha i åtanke när du byter operatör oavsett vilken tjänst bytet gäller.

Så här gör du ett byte

Här hittar du generell information om hur du gör ett operatörsbyte och vad som är bra att tänka på när du byter operatör. Det kan t ex vara bra att tänka på om du har bindningstid kvar, om operatören kan leverera till din nya adress om du planerar att flytta i närtid och att du säger upp ditt tidigare avtal skriftligt. För byte eller flytt av bredband gäller vissa regler specifikt för detta.

Checklista vid operatörsbyte:

1. Kontakta din nya operatör

 • Meddela att du vill bli kund från och med att ditt tidigare abonnemang upphör för att slippa dubbla kostnader. Begär att operatörsbytet ska ske först vid slutet av bindnings- och/eller uppsägningstiden du har hos din tidigare operatör
 • Kontrollera om bytet kommer att innebära avbrott i någon av dina tjänster
 • Kontrollera att den nya operatören erbjuder tjänster som är viktiga för dig, exempelvis hemligt nummer och andra viktiga tilläggstjänster, kanalutbud för tv, paketerbjudanden med mera
 • Be om en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om
 • Den nya operatören kan också ta betalt av dig för att ta emot dig som kund, exempelvis via en startavgift, eller för att ta emot ett porterat nummer. Sådana kostnader ska då vara avtalade

 

2. Kontakta din tidigare operatör

 • Kontrollera om du har bindnings- och/eller uppsägningstid samt eventuella tilläggstjänster kvar hos din tidigare operatör så att du är klar över hur ditt avtal ser ut och vilka kostnader bytet kan innebära
 • Fråga vad det skulle kosta att bryta avtalet i förtid om det är aktuellt
 • Viktigt! Säg inte upp ditt befintliga avtal innan du har fått en bekräftelse från den nya operatören på att övertagande av din tjänst kommer att ske.
 • Be om en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om.

 

3. Säg upp ditt avtal

 • Säg själv upp ditt befintliga avtal inklusive tilläggstjänster hos din tidigare operatör för att undvika räkningar efter bytet
 • Viktigt! Din tidigare operatör kan ta betalt av dig även efter bytet om du har bindningstid, uppsägningstid eller tilläggstjänster kvar, eftersom dina skyldigheter enligt avtalet med din operatör inte upphör automatiskt för att du byter till en ny operatör. Du behöver därför själv säga upp dina avtal med din tidigare operatör.
 • Rekommendation! Vi rekommenderar att du säger upp ditt avtal skriftligt så att du kan visa att uppsägning gjorts, exempelvis via e-post eller brev. Spara en kopia.
 • Tänk på att din nya operatör aldrig kan få insyn i ditt avtal hos en annan operatör och därför inte kan påverka uppsägningstid och bindningstid hos denne. Även om den nya operatören sköter själva övertagandet betyder det alltså inte att du slipper eventuell bindningstid och uppsägningstid hos din tidigare operatör. Om din nya operatör lovar dig att stå för eventuella kostnader vid ett operatörsbyte bör du be om att få ett sådant löfte skriftligt.