Autogiro

Med autogiro kan du betala räkningar genom att räkningsbeloppet dras med automatik från ett bankkonto. Du som betalar via autogiro kallas betalare, den som ska ha betalningen kallas för betalningsmottagare och den bank där du har ditt konto kallas för kontoförande bank. Autogirotjänsten administreras kostnadsfritt via företaget Bankgirot.

Börja betala via autogiro

Du kontaktar betalningsmottagaren (den operatör som ska ha betalningen) eller gör en anmälan på internet via din internetbank.

Du får fylla i ett så kallat autogiromedgivande, vilket ger betalningsmottagaren rätt att automatiskt dra överenskommet belopp från ditt konto.

Konton som kan anslutas

Du kan höra med din bank vilket konto som är lämpligast att ansluta. Om du tecknar medgivande via din internetbank får du en lista över de konton du kan använda dig av. Banken godkänner vanligtvis även att delade konton, det vill säga konton som disponeras av flera kontohavare, ansluts till autogirot.

För att kunna koppla ett delat konto till autogiro krävs att kontohavarna var för sig kan göra uttag på kontot. Du kan alltså inte ansluta konton som disponeras genom att samtliga kontohavare ska godkänna ett uttag.

Efter att du har anmält ditt medgivande till autogiro får du en bekräftelse från din bank.

Ingen täckning på kontot

Om pengar saknas när dragningen ska göras finns tre olika alternativ för vad som sker:

  • En ny dragning görs dagen efter förfallodagen,
  • ett inbetalningskort skickas ut till dig eller,  
  • beloppet dras dubbelt vid nästa betalningstillfälle.

Kontrollera med din aktuella betalningsmottagare vilken metod de använder.

Eftersom autogirodragningar görs tidigt på förfallodagen behöver du se till att pengarna som ska dras finns på ditt konto bankdagen innan förfallodagen. Med bankdag avses helgfri vardag. Med förfallodag avses begärd överföringsdag.

Du meddelas i förväg hur mycket som ska betalas och när pengarna dras. På ditt kontoutdrag kan du kontrollera att betalningen är genomförd.

Att stoppa en autogirobetalning

För att stoppa en betalning kan du kontakta betalningsmottagaren eller din bank. Om du har tillgång till bankens internettjänster kan du även stoppa betalningen den vägen.

Byta operatör eller bank

Du bör kontakta den operatör som är betalningsmottagare och meddela att medgivandet ska avslutas. Du kan även kontakta din bank för att avsluta medgivandet eller avsluta det via din internetbank.

Om du byter bank måste du ändra autogirot. Tala om för din nya bank att du har autogiro, så hjälper den banken dig med att flytta autogiromedgivandet till det nya bankkontot.

Om autogirot inte fungerar

I första hand ska du kontakta betalningsmottagaren (operatören) om autogirot inte fungerar. Du kan även kontakta din bank om du vill klaga på att autogirot inte fungerar.