Användbara länkar

Myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Nämnden fungerar ungefär som en domstol och dess huvuduppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företagare. Det är konsumenten själv som gör anmälan till ARN.

www.arn.se

 

Finansinspektionen (FI)

Sedan 1 januari 2024 har FI tagit över som tillsynsmyndighet för inkasso från Integritetsskyddsmyndigheten.

www.finansinspektionen.se

 

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Integritetsskyddsmyndigheten är en central förvaltningsmyndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

www.imy.se

 

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan. Till exempel arbetar Konsumentverket förebyggande för god marknadsföringssed, skäliga avtalsvillkor och säkra produkter.

www.konsumentverket.se

 

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument

Du kan även ringa, maila och chatta direkt med Konsumentverket.

www.hallakonsument.se

 

Ny i Sverige?

På Hallå konsuments webbplats kan du som nyanländ läsa information på flera språk om viktiga saker när du tecknar avtal och betalar räkningar till exempel. 

 

Konsument Europa (f d ECC)

Konsument Europa ingår i Konsumentverket och finansieras även av EU-kommissionen.  Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU samt hjälp om det uppstår problem. Målet är att underlätta för dig som konsument att utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden.

https://www.konsumenteuropa.se/

 

Konsumentvägledare i kommunerna

De flesta kommuner har konsumentvägledare som kan ge råd i enskilda tvister och ärenden. På Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsuments webbplats kan du söka på telefonnummer och e-postadress till konsumentvägledare i kommunerna.

 

Kommunernas budget- och skuldrådgivare

Enligt lag har du rätt till hjälp med budget- och skuldrådgivning av din hemkommun. Budget- och skuldrådgivaren kan hjälpa dig att få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna. Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med att ansöka om skuldsanering samt ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

 

Kronofogden

Kronofogdens roll är att se till att den som har skulder blir behandlad på ett riktigt sätt enligt lagen och att den som ska ha sina pengar får hjälp. Kronofogden ger också råd om hur man ska undvika skuldsättning.

www.kronofogden.se

 

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Begreppet elektronisk kommunikation inkluderar telekommunikationer, IT och radio. PTS arbetar med fyra områden: konsumenternas intressen i centrum, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Till exempel arbetar PTS för att tjänsterna ska vara lätta, prisvärda och säkra och att integritetsskyddet ska vara högt.

www.pts.se

 

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering. De utövar också tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar. Beslut tas också i frågor om utgivningsbevis. Myndigheten ansvarar även för att det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv kan utföra sina uppgifter.  

www.mprtv.se

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Både nu och i framtiden. Eftersom mobiltelefoner och basstationer avger elektromagnetiska fält följer myndigheten utveckling och forskning för mobiltelefoni och dess eventuella hälsorisker.

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Organisationer

Nixnämnden

Arbetar för etisk marknadskommunikation och tar emot anmälningar mot direktmarknadsföring som inte följer branschens uppsatta krav för god sed.

https://nixnamnden.se/

 

Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumenternas bank- och finansbyrå är en självständig byrå som lämnar kostnadsfri och oberoende information och vägledning till konsumenter i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut.

Konsumenternas försäkringsbyrå är en självständig byrå som ger kostnadsfri hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar.

www.konsumenternas.se

 

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som utan avgift hjälper och vägleder konsumenter i olika frågor om el och gas. 

www.energimarknadsbyran.se

 

Kontakta (tidigare SCCF)

Branschföreningen Kontakta (tidigare Sveriges CallCenter Förening, SCCF) arbetar med att skapa diskussioner om integritet och mätmetoder, branschens utbildningsbehov och värna om branschens anseende. Medlemmarna i föreningen arbetar efter de etiska regelverk som föreningen har satt upp.

www.kontakta.se

 

Morgan

Morgan är en branschorganisation för företag som är verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn. Morgan har tagit fram regler för mobila premiumtjänster i Sverige.

www.morganforum.se

 

Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets egenåtgärdssystem för självsanering av reklam. Allmänheten, företag, myndigheter eller andra organisationer kan anmäla reklam till RO. Prövningen är avgiftsfri.

www.reklamombudsmannen.org

 

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden samarbetsorganisation som verkar för konsumenternas intressen. Organisationens mål är ökad konsumentmakt och att beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter i Sverige och internationellt alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen.

www.sverigeskonsumenter.se

 

Swedma

Swedma är en branschorganisation som arbetar med frågor som är viktiga för direktmarknadsföring. Swedma har tagit fram branschetiska regler för telemarketing till konsumenter samt driver NIX-registret.

www.swedma.se

Prisjämförelse

Om du vill jämföra operatörernas priser på abonnemang för telefoni, bredband och tv kan du använda någon av de tjänster för prisjämförelser som finns på internet. När du tittar på jämförelsesajter är det bra att du har i åtanke vem som ligger bakom sajten och även gärna ta reda på hur jämförelserna görs.

Konsumenttjänster

Advokatjouren

På Advokatsamfundets webbplats finns tjänsten "Advokatjouren" som kan ge 15 minuters kostnadsfri rådgivning. Du får där samtala med en advokat som ger råd och tips om hur du kan gå vidare med ditt ärende.

 

Bredbandskartan

Bredbandskartan visar bredbandstillgången i Sverige. Här ser du tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G och LTE) och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats.

 

Bredbandskollen

Bredbandskollen hjälper konsumenter att mäta hastigheten på sin internetuppkoppling.  Bakom Bredbandskollen står IIS (tidigare .SE), Stiftelsen för Internetinfrastruktur, en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.  

www.bredbandskollen.se

 

Informationssäkerhet

På informationssäkerhetssajten finns tips och råd om hur du skyddar din privata information. På webbsidan finns också information och checklistor om internetsäkerhet för bland annat hushåll. Informationssäkerhetssajten drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

http://www.dinsakerhet.se/Informationssakerhet/ 

 

NIX-Telefon

Genom spärregistret NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta och mobila telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. NIX-Telefon drivs av föreningen NIX-Telefon.

www.nixtelefon.org

 

Portal om internationell roaming

EU har en portal om internationell roaming. Internationell roaming är när ens samtal kopplas internationellt över olika operatörers mobila nät. På portalen finns möjlighet att se vad det kostar att ringa mobilsamtal i olika europeiska länder. Portalen drivs av  European Commission's Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (DG Connect). 

www.ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

 

Råd & Rön

Råd & Rön är en kommersiellt oberoende tidning för konsumenter med bland annat tester. Råd & Rön ägs av Sveriges Konsumentråd.

www.radron.se

 

Surfa Lugnt

Kampanjen Surfa Lugnt syftar till att hjälpa svenska surfare med kunskap om hur man undviker att drabbas av och sprida virus vidare, få bukt med skräpmejl samt att upptäcka bedrägeriförsök (så kallad phishing) på internet. Bakom kampanjen står tolv myndigheter, organisationer och företag.

www.surfalugnt.se

 

Testa lösenord

Testa lösenord är ett verktyg som lär ut hur lösenord ska konstrueras för att bli starka och därmed vara svåra att knäcka. Testa lösenord drivas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

https://www.dinsakerhet.se/Testa-losenord