Nummerflytt

När du ska flytta ditt telefonnummer till en annan operatör är din tidigare operatör skyldig att kostnadsfritt lämna över numret - portera - till din nya operatör även om du har bindnings- och/eller uppsägningstid kvar hos din tidigare operatör.

Vad är viktigt att tänka på när jag vill flytta mitt nummer?

Det är några saker som är bra att känna till om du ska byta operatör och vill behålla ditt telefonnummer. Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att reglerna om flytt av nummer följs. Din nya operatör ska leda själva flytten av numret.

En operatör har en skyldighet att kostnadsfritt lämna över numret till din nya operatör, oavsett eventuell bindnings- och/eller uppsägningstid på abonnemanget. Operatörens skyldighet att lämna över numret sträcker sig en månad efter att avtalet upphört, om du och operatören inte kommit överens om något annat. Om du säger upp ditt abonnemang för att byta operatör har din nuvarande operatör alltså en skyldighet att hålla ditt nummer tillgängligt för flytt en månad efter att avtalet upphört.

En operatör har dock inte en skyldighet att ta emot ett nummer. Din nya operatör avgör alltså om de tar emot ditt nummer och har även rätt att ta betalt för att ta över ditt nummer.

Du har även möjlighet att behålla ditt fasta telefonnummer om du flyttar till ny bostad inom samma riktnummerområde. En operatör kan låta dig flytta ditt fasta telefonnummer till ett annat riktnummerområde, eller till en mobiltelefon, men det går inte att kräva att operatören låter dig göra det.

Telekområdgivarnas råd inför nummerflytt

Tänk på att:

  • fråga den nya operatören om du kan flytta med ditt nummer,
  • kontrollera med din tidigare operatör om du har bindnings- och/eller uppsägningstid i ditt avtal samt vad det i så fall kostar att bryta avtalet i förtid,
  • få en skriftlig bekräftelse på eventuella löften från den nya operatören om denne lovar att stå för kostnaderna för att avbryta avtalet i förtid,
  • fråga den nya operatören om du kan få ditt nummer överflyttat vid slutet av uppsägningstiden (hos din befintliga operatör) så att du kan undgå att betala till båda operatörerna under uppsägningstiden.

Vad ska jag göra vid misslyckad eller nekad nummerflytt?

Om nummerflytten inte har fungerat ska du i första hand kontakta din nya operatör och fråga varför flytten inte har skett. Det kan bero på att den nya operatören inte har skickat in en begäran om nummerflytt till din tidigare operatör eller att problem har uppstått som försvårat nummerflytten. Om något problem uppstått bör din nya operatör ha fått information om orsaken. Om numret inte flyttats som avtalat, och det saknas hinder för nummerflytt, rekommenderar vi att du skickar ett skriftligt klagomål till den nya operatören.

Om orsaken är att din tidigare operatör inte lämnat ifrån sig numret bör du kontakta denne för att höra varför numret inte har flyttats. Din tidigare operatör har en skyldighet att återaktivera ditt nummer och tillhörande tjänst vid misslyckad nummerflytt. Du kan hänvisa till informationen på denna sida och be din tidigare operatör att förklara varför nummerflytten nekats. Om operatören nekat dig nummerflytt trots att du har rätt till det, kan du även kontakta PTS som är tillsynsmyndighet gällande skyldigheten att lämna över nummer.

  • Viktigt! Om nummerflytten av något skäl inte kan genomföras behöver du kontakta din tidigare operatör om du fortfarande önskar avsluta abonnemanget helt och hållet hos den operatören. Ditt abonnemang kan annars fortfarande vara aktivt där eftersom de inte stängt abonnemanget då de inväntar att det ska inkomma en begäran om nummerflytt.
  • OBS! Om nummerflytten försenas kan du ha rätt till ersättning för ekonomisk förlust som uppstår på grund av förseningen. Detsamma gäller om ditt nummer missbrukas i samband med nummerflytten, vilket exempelvis kan vara fallet om numret flyttas utan ditt samtycke. Din operatör har även en skyldighet att informera dig om rätten till ersättning innan ett nytt avtal ingås.

När får jag inte flytta med mitt nummer?

  • Om du byter telefonitjänst mellan ett fast och ett mobilt nät har du inte rätt att flytta med dig numret. Om operatören ändå erbjuder dig att flytta numret finns det inga regler som säger hur lång tid det får ta.
  • Om din nya operatör inte tar emot numret. 
  • Om numret inte är registrerat på dig så får du inte flytta det. Om ditt abonnemang är del i ett familjeabonnemang så kan det vara så att numret inte är registrerat på dig exempelvis.
  • Om det gått för lång tid mellan att avtalet upphörde och du begär flytt av nummer. Se exempelvis situationen i ARN 2013-10300 där en konsument inte laddat på sitt kontantkort vilket medförde att avtalet avslutades enligt de allmänna villkoren.