Länkpolicy

Vill du länka till oss från din webbplats? Eller vill du att vi ska länka till din? Här hittar du vår policy för länkning till och från telekområdgivarna.se.

 

Att länka till telekområdgivarna.se

 • Ange länken till Telekområdgivarna på ett neutralt sätt. Länken får aldrig riskera att vilseleda användare om syftet med Telekområdgivarna.
 • Du måste ha tillstånd för att använda Telekområdgivarnas logotyp för att länka. Kontakta oss via webb@telekomradgivarna.se och berätta hur du vill använda logotypen. 
 • Använd endast hypertextlänk. Det innebär att när användaren klickar på länken ska hen förflyttas till telekområdgivarna.se.
 • Undvik ramlänkning, så kallad frameslänkning. Det innebär att när du länkar så ska inte Telekområdgivarnas webbplats placeras inom ramarna, frameset/i-frame, för en annan webbplats.
 • Använd inte så kallad inlinelänkning. Det innebär att du inte ska länka så att information automatiskt hämtas från Telekområdgivarna och placeras på en annan webbplats.
 • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med materialet på telekområdgivarna.se förvanskas, eftersom vi inte vill riskera att förknippas med eventuellt kontroversiellt innehåll på den webbplats där länken är placerad.
 • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att det finns risk att materialet på telekområdgivarna.se missförstås.
 • Kontakta oss via webb@telekomradgivarna.se om du har frågor om hur du får länka. 

Länkar på telekområdgivarna.se

 • Telekområdgivarna förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska ligga på webbplatsen. Utgångspunkt för våra länksamlingar är att ge ytterligare service till besökare som letar information inom konsumentområdet.
 • Länkning från telekområdgivarna.se görs enbart till webbplats som har tydlig anknytning till ämnesområdet.
 • I första hand sker länkning till andra relevanta myndigheter eller rikstäckande organisationer.
 • Webbplatsen ska innehålla information som är relevant och saklig och komplettera informationen på telekområdgivarna.se.
 • Webbplatser som vi länkar till ska vara oberoende, öppna för alla, vara seriösa och hålla god kvalitet med regelbundna uppdateringar. De ska också ge heltäckande information om sin verksamhet.