Regler och beslut

Det finns flera lagar och regler om rättigheter och skyldigheter för konsumenter och företag. De ärenden som prövas av Allmänna reklamationsnämnden och Patent- och marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen) kan ge vägledning i konsumenttvister och dessutom finns överenskommelser om "god sed" - till exempel uppföranderegler.

 

Uppföranderegler för deltagande operatörer

Vi har tillsammans med de operatörer som är med i Telekområdgivarna tagit fram uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband till konsumenter. Dessa regler ska följas av de operatörer som är med i Telekområdgivarna enligt överenskommelse den 1 februari 2015.

Lagar

Det finns flera olika lagar som anger vilka skyldigheter och rättigheter som konsumenter och företag har. Under fliken "Lagar" beskrivs marknadsföringslagen, lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, konsumenttjänstlagen, avtalsvillkorslagen, avtalslagen samt prisinformationslagen kort.

Det finns också en speciell lag för operatörer där bland annat rättigheter och skyldigheter gentemot konsumenter anges, nämligen lagen om elektronisk kommunikation.

Domar och beslut

Utöver lagar och god sed kan skyldigheter och rättigheter för företag och konsumenter grunda sig på praxis – d.v.s. domar och beslut från domstolar och andra organ. Under fliken ”Domar och beslut” hittar du praxis från Patent- och Marknadsdomstolen (tidigare Marknadsdomstolen) och Allmänna reklamationsnämnden som vi sorterat efter vanliga juridiska problemställningar.

Branschetiska regler för telemarketing till konsumenter

Swedma är en branschorganisation som arbetar med frågor som är viktiga för direktmarknadsföring. Kontakta (tidigare Sveriges CallCenter Förening, SCCF) är en branschförening för företag som arbetar med telemarketing och callcenterverksamhet. De har tillsammans tagit fram branschetiska regler för telemarketing till konsumenter och ansvarar för att dessa följs.

Branschetiska regler för telemarketing mellan företag

Svensk Handel, Kontakta (tidigare Sveriges CallCenterförening, SCCF) och Swedma har även tagit fram en branschöverenskommelse avseende god sed vid telefonförsäljning mellan näringsidkare. Enligt denna har företagare ångerrätt i sju arbetsdagar.