Leveransförsening

Om operatören inte levererar tjänsten inom avtalad tid, och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, anses operatören vara i dröjsmål och du har då rätt till ett antal olika påföljder. Normalt står det i ditt avtal vilken leveranstid som gäller.

 

Avtalad leveranstid

Normalt är leveranstiden av din tjänst nedskriven i ditt avtal. Även ett muntligt löfte från säljaren gäller, men tänk då på att om du vill hänvisa till en sådan överenskommelse behöver du också kunna bevisa det.

Om tid för leverans inte har avtalats anses operatören vara försenad om tjänsten inte levereras inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Skälig tid kan alltså vara olika från fall till fall. 

Dina rättigheter vid leveransförsening

  • Du kan hålla inne betalning (med belopp som krävs för att ge dig säkerhet för ditt krav). Vi rekommenderar att du i ett sådant fall meddelar operatören skriftligen att du avser att hålla inne betalning på grund av leveransförseningen
  • Kräva leverans (om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för operatören)
  • Häva avtalet (avsluta utan kostnad för bindningstid, uppsägningstid eller annan kostnad)
  • Skadestånd
  • Viktigt! En förutsättning för att få häva avtalet eller begära skadestånd på grund av leveransförseningen är att du klagar inom skälig tid efter att tjänsten har, eller skulle ha, levererats.

Mer information
Här hittar du rättsfall om leveransförsening.