Avstängning

För ditt telefon- och bredbandsabonnemang finns det särskilda regler som operatören måste följa innan ditt abonnemang får stängas av. Det vanligaste skälet till en avstängning är enstaka eller upprepade sena betalningar, men kan också bero på att du har en kreditspärr som uppnåtts.

Orsaker till avstängning

Sen betalning

Om du inte betalar för ditt telefonabonnemang eller din bredbandstjänst måste operatören uppmana dig att betala inom skälig tid och samtidigt informera att ditt abonnemang annars kommer att stängas av. Vad som är skälig tid är inte bestämt utan det kan variera från fall till fall. Om du betalar inom angiven tid får operatören inte stänga av abonnemanget.

Omedelbar avstängning vid upprepade sena betalningar

Om du upprepade gånger betalar för sent får operatören stänga av ditt telefonabonnemang omedelbart. Operatören måste då först informera dig om att tjänsten kommer att stängas av.

Under minst tio dagar efter att tjänsten avbrutits är operatören skyldig att ge dig funktionell tillgång till internet och möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om avstängning.

Avstängningens omfattning

Om du blir avstängd ska operatören begränsa avbrottet till just den tjänsten om det är tekniskt möjligt.

  • Exempel: Operatören får inte stänga av ditt fasta telefonabonnemang på grund av en obetald räkning för ditt mobilabonnemang, eftersom dessa tjänster är oberoende av varandra.

Nödsamtal

När du blir avstängd är operatören skyldig att, under minst tio dagar från att abonnemanget stängs av, ge dig möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om avstängning.

Avstängning vid uppnådd kreditgräns

Om du har beställt en kreditgräns hos din operatör förbinder sig operatören att stänga av abonnemanget för utgående samtal om kreditgränsen överstigs såvida du inte begär att tjänsten fortsatt ska vara aktiv. Spärren ska inte hindra dig från att ringa nödsamtal eller andra kostnadsfria samtal.

  • Observera! För vissa typer av tjänster, exempelvis betalteletjänster, är det däremot inte alltid möjligt för din operatör att omedelbart spärra ditt abonnemang när kreditgränsen uppnåtts. Detsamma gäller spärr för tjänster i utlandet då det kan bli en viss fördröjning.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om avstängning.