Spärrtjänster

För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Kontroll av användning

Din operatör ska erbjuda en avgiftsfri funktion för övervakning och kontroll av användningen av din telefoni- eller bredbandstjänst om faktureringen baseras på förbrukning av volym eller tid. Du ska informeras innan en bestämd förbrukningsgräns uppnås och när en tjänst är förbrukad. 

Du ska få informationen om din rätt till en kontrollfunktion av användningen när du tecknar avtalet.

Spärrar

Spärrar för en telefonitjänst ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärrar får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer. 

Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta en spärr eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören.

Nummer- och samtalsspärr

Operatören är skyldig att erbjuda spärr av utgående samtal till vissa nummer. 

En nummerspärr kan bland annat omfatta alla nummer som börjar med 00 (internationellt prefix) eller nummer i särskilda nummerserier. En nummerspärr kan också omfatta nummer från ett särskilt land eller region. 

En typ av samtalsspärr gäller samtal eller sms-meddelanden som har förhöjd taxa, till exempel betalsamtal. På vår webbplats som handlar om betalteletjänster kan du läsa mer om denna typ av spärrar.

Kreditspärr

Operatören är skyldig att erbjuda en spärr om du överskrider ett visst belopp. Beloppet för kreditgränsen, det vill säga taket för hur mycket du kan ringa för, bestämmer du på förhand med operatören. Operatören förbinder sig då att stänga abonnemanget om kreditgränsen överstigs, om du inte meddelar att du vill att tjänsten fortsatt ska vara aktiv. 

Uppdateringen av samtalskostnaden sker kontinuerligt men vid vissa tillfällen till exempel för samtal i utlandet, kan uppdateringen ta längre tid. Detta beror på att det blir en fördröjning från det att du har använt tjänsten till dess att din operatör får uppgifter som ligger till grund för din faktura av den utländska operatören. Din operatör saknar möjlighet att, innan de fått dessa uppgifter, spärra ditt abonnemang omedelbart när kreditgränsen uppnåtts. Tänk därför på att det är möjligt att din spärrgräns överskrids när du befinner dig utomlands. Kontrollera med din operatör hur spärren fungerar.

Tänk också på att en kreditspärr vanligen inte omfattar betalnummer utan du kan behöva en separat spärr för sådana samtal, kontrollera detta med din operatör.

Spärr mot datatrafik

Operatörerna har inte någon skyldighet att erbjuda spärrar för datatrafik när du surfar i Sverige. Däremot kan du aktivera en spärr när du är utomlands.

Barnlås/kanalspärrar för tv

Barnlås/kanalspärr gör det möjligt att spärra tv-kanaler helt, till exempel kanaler som innehåller våldsamt, pornografiskt, eller annat material som inte är lämpat för barn. Om låset är aktiverat krävs det en kod för att kunna se kanalen.

Parental Rating

Parental Rating (även kallat ”föräldralås”) innebär att det skickas ett meddelande tillsammans med programsignalen som säger att innehållet endast är lämpligt för personer över en viss ålder. Digitalboxar kan ställas in så att de stänger av innehåll klassat för vissa åldrar, till exempel 7+, 11+, 15+ och 18+. En speciell kod krävs för att låsa upp digitalboxen och se det klassade programmet.

Tidlås

Vissa digitalboxar har istället ett tidlås som gör att mottagaren kan ställas in så att den under en viss tid på dygnet inte visar en viss kanal. Du kan då själv välja tid och kanal. Under den tiden går digitalboxen inte att använda utan att först ange en speciell kod.

Hör med din operatör vilka möjligheter det finns att spärra kanaler.