Blockering av fibernätet

I vissa fastigheter med fibernät går det att ansluta mer än en bredbandstjänst samtidigt till samma bostad, men så är ofta inte fallet. Det händer därför att det uppstår en blockering då en bredbandstjänst är ansluten till anslutningsporten av en operatör och det inte går att koppla in en ny tjänst. 

Blockeringen blir främst ett problem om du flyttar till en ny adress och personen som tidigare bott på adressen inte sagt upp sin bredbandstjänst. Den tidigare boende på adressen kan även ha bindnings- eller uppsägningstid kvar, vilket innebär att den gamla tjänsten fortfarande är aktiv.

Process för att lösa en blockering i det öppna fibernätet

Eftersom en blockerad port kan ställa till med stora problem för den som inte kan koppla in sin nya tjänst och därmed står utan internetanslutning, har Telekområdgivarna i samarbete med några av våra finansiärer tagit fram en process för hur blockeringar bör hanteras.

Denna process går ut på att du som nyinflyttad konsument endast ska behöva kontakta en enda operatör - din egen - som ska leverera din tjänst om inkopplingen inte skulle fungera.

  • Tänk på! Det är frivilligt för operatören i fråga att använda avblockeringsprocessen. Telekområdgivarna rekommenderar dock att processen om möjligt används vid blockeringsproblem i operatörens nät, om inte operatören redan använder en fungerande lösning som innebär att konsumenten inte bollas runt mellan olika aktörer.

Så här gör du vid en blockering:

  • När du beställer en ny tjänst kan din operatör ibland se om en annan tjänst blockerar nätet redan vid avtalstillfället. Du kan då få frågan om tjänsten tillhör någon annan och i så fall ska stängas ned när din nya tjänst aktiveras;
  • Om din tjänst inte aktiveras när den ska bör du kontakta din bredbandsoperatör och meddela att din tjänst inte kommit i gång;
  • Denne kommer att begära att tjänsten som blockerar din port stängs ned;
  • Operatören som blockerat nätet blir meddelad om att tjänsten stängts ned;
  • Du som tidigare bott på adressen får då ett meddelande från din operatör om att de stängt dina tjänster. Om nedstängningen är felaktig får du 14 dagar på dig att bestrida nedstängningen genom att meddela din operatör att du fortfarande använder tjänsten. Din tjänst återaktiveras då och den nya stängs ned;
  • Du som ny boende på adressen får i ett sådant fall information från din operatör om att en återaktivering av tidigare tjänst har skett och att du har möjlighet att utnyttja din ångerrätt;
  • Om du som tidigare bott på adressen inte bestrider nedstängningen inom utsatt tid får du en bekräftelse på att din tjänst avaktiverats och den nya boende på adressen kan använda sin tjänst enligt avtalet med sin operatör. Observera att din möjlighet att säga upp din tjänst i samband med att tjänsten stängs ned beror på vad som anges i ditt avtal angående bindningstid och uppsägningstid.

Är du en operatör som levererar bredbandstjänster i fibernätet och vill veta mer om avblockeringsprocessen? Här hittar du avblockeringsprocessen i sin helhet samt processbeskrivning

Om din operatör mot förmodan inte lyckas lösa blockeringen kan du, om din operatör är med i Telekområdgivarna, kontakta oss för hjälp.

För blockering av anslutning via ADSL finns en särskild framtagen hanteringsrutin.