Blockering av ADSL

Ibland kan det hända att du inte kan få ditt fasta bredband via ADSL (telejacket) inkopplat på grund av att en annan operatör blockerar möjligheten för din operatör att koppla in sig. Det finns rutiner för hur operatörerna ska kontakta varandra vid blockering.

Orsaker till blockering

Orsaken kan vara att personen som tidigare bodde på din adress inte har sagt upp sin bredbandstjänst eller att operatören inte har tagit bort sin utrustning trots att personen flyttat. Det kan också bero på att den tidigare personen har bindnings- eller uppsägningstid kvar på sitt avtal varför den gamla operatören har kvar sin utrustning i telestationen och blockerar din operatör från att koppla in sig.

Gör så här vid blockering:

  • Kontakta den bredbandsoperatör du vill vara kund hos och be dem ta reda på vem som blockerar ledningen om du inte vet det. Det är den operatör du vill vara kund hos som ska kontakta operatören som blockerar för att häva blockeringen.
  • Den operatör du vill ha behöver en fullmakt från dig för att kunna vidta åtgärder gällande blockeringen.
  • Om du vet vilken operatör som blockerar kan du också kontakta den operatören direkt och fråga varför de inte har kopplar ur sig och om du kan göra något för att bidra till att det ska gå snabbare att få bort blockeringen.

Om ingen av operatörerna klarar av att lösa blockeringen kan du, om minst en av operatörerna är med i Telekområdgivarna, kontakta oss för hjälp.