Kontakta oss

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om fiberanslutningar. Du kan både vända dig till oss för goda råd i förebyggande syfte, och också kontakta oss om det uppstår problem och du inte lyckas komma överens med leverantören. Vi kan då ge dig konsumenträttslig rådgivning och i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och din leverantör för att försöka bidra till en lösning. Vi ger dock inga råd vilken leverantör du ska välja.

 

Kontaktvägar till oss

  • Webbformulär

Skicka in ditt ärende via vårt webbformulär. När ärendet kommit in till oss kommer en rådgivare att kontakta dig via mejl.

  • Telefon

Ring vår telefonrådgivning måndag-torsdag mellan 9.00 - 11.00 på telefonnummer 08-522 767 00.

Råd innan du tecknar avtal

Vi kan ge råd innan du ingår avtal om fiberdragning. Dock ger vi inte råd om vilken leverantör som är bäst eller billigast. Eftersom vi är opartiska kommenterar vi aldrig heller enskilda leverantörer, t ex antalet klagomål.

Frågor och klagomål

Om du undrar över något som rör ditt fiberavtal eller vill veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller juridiskt, rekommenderar vi att du:

1. Försöker hitta svar här på webbplatsen. Det mesta av vår information finns samlad här med svar på alla de vanligaste frågorna. Använd gärna vår sökfunktion.

2. Kontaktar din leverantör. Leverantören bör ha fått en möjlighet att lösa problemet innan du kontaktar oss och vi behöver veta vilket svar du har fått från operatören i ett första skede för att kunna ge bättre råd och avgöra om och hur du kan gå vidare. Använd gärna vår reklamationsmall.

3. Kontaktar oss. Om du och leverantören trots detta inte nått en lösning kan du vända dig till oss.

Så här går det till:

  • Rådgivning. När vi får in ditt ärende ger vi dig råd utifrån de lagar, regler och den praxis som finns.
  • Observera! Att vi är opartiska betyder att vi inte företräder vare sig leverantör eller konsument. Vi ger inte heller praktisk hjälp med att skriva reklamationer eller liknande. Behöver du sådan hjälp hänvisar vi till kommunernas konsumentvägledare.

Om din leverantör är med i Telekområdgivarna:

  • Reklamation. Ofta ber vi dig att återigen kontakta din leverantör på en speciell kontaktadress som du får av oss, så att du kan göra en reklamation med hjälp av vår information. 
  • Medling. Om du och leverantören ändå inte lyckas komma överens kan vi, efter att ha tagit del av både din reklamation och leverantörens svar, ta kontakt med denne för en diskussion om vi bedömer att det finns oklarheter. 
  • Prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Om vi trots detta inte kan bidra till en lösning av ärendet gör vi en bedömning av hur ett troligt utfall skulle bli vid en prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Denna information delges då både konsument och leverantör. 
  • Myndigheter. Vi är ingen myndighet och utövar ingen tillsyn. I vissa fall hänvisar vi dig istället till berörda myndigheter, till exempel Post- och telestyrelsen eller Konsumentverket.

Om din leverantör inte är med i Telekområdgivarna ger vi dig allmän konsumenträttslig information och råd om hur du kan gå vidare.