Flytta till ny adress

Tänk på att göra upp med en köpare om du säljer din fastighet under pågående fiberinstallation.

Avtalet är knutet till fastigheten

Om du ska flytta ifrån din fastighet under pågående men inte slutfört arbete med fiberdragning bör du tänka på att tjänsten är knuten till en viss fastighet och att du i regel är bunden till avtalet vid eventuell flytt.

Om du säljer fastigheten under pågående anslutning är det viktigt att du meddelar köparen att det finns ett avtal om indragning om fiber och att ni behöver göra en överenskommelse om vem som ska stå för kostnaderna.