Delbetalning/avbetalning

Det finns olika sätt att betala för en fiberanslutning. Du kan oftast välja om du vill betala hela beloppet när fiberanslutningen är slutförd eller dela upp betalningen. Du bör kontrollera om det är möjligt att ändra betalningsalternativ efter påbörjad installation eller efter att du fått slutfakturan redan när du ingår avtalet.

 

Delbetalning (betalning i efterhand)

En delbetalning av en fiberanslutning är ett lån (en kredit) som omfattas av konsumentkreditlagen.

Innan du får delbetala ska kreditgivaren göra en kreditprövning. Om du inte får delbetala efter en kreditprövning har du rätt att få veta varför.

Om du inte betalar lånet/delbetalningen i tid kan kreditgivaren ha rätt att säga upp krediten och kräva att du betalar av den återstående delen av lånet i sin helhet.

Avbetalning (betalning på förhand)

Du har rätt att betala din skuld före den avtalade förfallotiden. Du ska då betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. 

Kreditgivaren får inte kräva någon ersättning för att du betalar i förtid. Men om du har avtalat om bunden ränta har kreditgivaren rätt att kräva ersättning för förlorade ränteinkomster, så kallad ränteskillnadsersättning. 

Ränta och avgifter

Kreditgivaren ska ge information om den ränta som gäller för delbetalningen. Lånets effektiva ränta ska anges i marknadsföring, i förköpsinformationen och i dokumentationen av avtalet. I avtalet ska krediträntan anges som en årlig räntesats, det räcker alltså inte att en ränta per månad finns angiven. Det kan dessutom tillkomma uppläggningsavgift samt fakturaavgifter.

Om företaget inte följer konsumentkreditlagen

Om ett företag bryter mot reglerna i konsumentkreditlagen kan du få råd och vägledning av flera oberoende instanser; Hallå konsumentdin kommunala konsumentvägledning och av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.