Avtalstider

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning. Enligt Konsumentverket bör dock en bindnings- eller leveranstid vara längst 24 månader.

Hur lång får leveranstiden eller bindningstiden vara?

Det finns ingen lag som uttryckligen reglerar hur lång tid du som konsument kan vara bunden av en beställning av leverans av fiberanslutning utan det är avtalet som styr detta. Enligt Konsumentverkets vägledning om fiberanslutningar ska dock leveranstiden som längst vara 24 månader från avtalets ingående. 

Kontrollera därför vad det står i avtalet om leveranstid och kom ihåg att du kan ha rätt att avbeställa anslutningen. Om leverantören är försenad med leveransen kan du ha rätt att häva avtalet och ha rätt till ersättning. En alltför lång leveranstid/bindningstid kan dessutom anses som otillåten eller oskälig.