Ångerrätt

Ångerrätt enligt lag gäller inte för fiberanslutningar, enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Däremot finns det möjlighet att avtala om ångerrätt.

Ångerrätt

Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av reglerna om ångerrätt, enligt ett vägledande beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Orsaken är att avtal om uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten är undantagna i den lag som reglerar ångerrätten.

Även om du inte har ångerrätt enligt lag, kan din fiberleverantör i avtalet erbjuda dig en möjlighet att ångra dig. Kontrollera detta innan du ingår ett bindande avtal och tänk på att löften om ångerrätt kan vara bra att få skriftliga.

Om du och din fiberleverantör har avtalat om ångerrätt gäller inte de krav på information som annars finns vid lagstadgad ångerrätt, enligt Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Tänk också på att även om du inte kan ångra dig kan du ha möjlighet att avbeställa.

Mer information:

Här hittar du det vägledande beslutet från Allmänna reklamationsnämnden.