Övriga mobila betaltjänster

Jag har fått en ”sms-faktura” från ett annat företag. Vart ska jag vända mig?

Utöver de tjänster som förmedlas via kortnummer finns även ett antal andra aktörer som tillhandahåller betaltjänster som kan beställas via mobilen men som faktureras separat av respektive företag eller dras från ett i förhand registrerat bankkort. Om du får problem med betaltjänster som du köpt via något annat företag får du vända dig direkt till det företag som skickat fakturan till dig.

En del kollektivtrafikbolag har valt att använda andra system för sms-biljetter, exempelvis SL och Västtrafik. Om du har fått en faktura som innehåller debiteringar för sms-biljetter och som du har invändningar mot får du vända dig till ditt kollektivtrafikbolag, eller till det företag som har skickat fakturan.