Nummerupplysning, 118-nummer

Jag har blivit debiterad för samtal till en nummerupplysningstjänst som jag inte har ringt, vad gör jag?

Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har haft till uppgift att utarbeta och vidmakthålla etiska regler för innehållet i den information som lämnas på betalteletjänster och marknadsföringen av dessa. Från och med 1 januari ingår detta i Telekområdgivarnas uppdrag. Branschens aktörer har i de på marknaden gällande standardavtalen åtagit sig att följa de etiska reglerna samt de delar av betalteletjänstområdet som regleras av den Code of Conduct (CoC) som tagits fram gemensamt av teleoperatörerna, branschorganisationen MORGAN, WyWallet och ERB.

Med betalteletjänster avses de tjänster som nås med prefixen 0900, 0939, 0944 och 099 samt de mobila betalteletjänsterna som nyttjar kortnummerserierna 72xxx och 71xxx.

Samtal och SMS till olika nummerupplysningstjänster som tillhandahålls på nummerserien 118 omfattas inte av nuvarande definition av betalteletjänster. Nummerupplysningsföretagen har inte heller åtagit sig i några avtal att följa de etiska reglerna. Vi har därför inte möjlighet att hjälpa dig kontakta företaget, eller företagen ifråga.

Konsumentverket är den myndighet som övervakar efterlevnaden av konsumentskyddande lagar såsom marknadsföringslagen, prisinformationslagen, m.fl. Myndigheten driver som utgångspunkt inte enskilda ärenden men undantag finns genom möjligheten till KO-biträde. Anmälningar till myndigheten kan dock medföra att tillsyn inleds.  

För rådgivning i enskilda ärenden kan du kontakta Hallå Konsument. Många många kommuner erbjuder också konsumentvägledning där du som konsument kan få råd och stöd i olika frågor.

Frågan har varit aktuell om nummerupplysningstjänster som tillhandahåller annan information än endast telefonabonnemang ska anses vara betalteletjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) som förvaltar den svenska nummerplanen meddelade i april 2014 tre förelägganden i denna fråga. 

Sedan slutet på september 2014 ska det vara möjligt att spärra ett telefonabonnemang mot möjligheten att ringa 118-nummer.